KredEx on käendanud üle 21 000 eluasemelaenu

26.01.2011

Alates 2000. aastast, mil KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi, on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 640 noort peret, 7 300 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku enam kui 21 000 leibkonda.

2010. aastal väljastasid pangad 916 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 630,7 miljonit krooni ehk 40 miljonit eurot. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht aasta kesmisena 10,4% ulatudes oktoobris isegi 13,8%-ni. 2009. aastal oli nimetatud osakaal 8,94%.

KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on vajaliku omafinantseeringu puudumise korral laenuvõtja valiku ees, kas seada laenu lisatagatiseks näiteks oma vanemate korter/maja või kasutada KredExi laenukäendust.

„Tänane raskem majandussituatsioon toob esile kodu soetamisel KredExi käendust kasutanud klientide eelise – kui makseraskustesse sattumisel tekib vajadus laenutagatiste, mille hinnad on täna võrreldes soetamisega tunduvalt langenud, müügiks, ei jää vanemad oma eluasemest ilma vaid realiseeritakse KredExi käendus,“ lisas Mirja Adler.

2010. aasta lõpu seisuga ulatus KredExi eluasemelaenu käenduste portfelli maht 559,4 miljoni kroonini ehk 35,7 miljoni euroni. KredExi eluasemelaenukäendust kasutas möödunud aasta jooksul 456 noort peret 48,2 miljoni krooni ehk 3,1 miljoni euro ulatuses ning 458 noort spetsialisti 49,6 mln krooni ehk 3,2 miljoni euro ulatuses. Keskmine KredExi käendusega laenusumma 2010. aastal oli 729 000 krooni ehk 46 592 eurot.

Eluasemelaenu käendust kasutati möödunud aastal põhiliselt korteri ostuks (81%) ning 14% ulatuses elamu ostuks, ülejäänud osas on tegemist eluaseme renoveerimise või ehitamisega.