KredEx on käendanud üle 20 000 eluasemelaenu

28.01.2010

Alates 2000. aastast, mil KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi, on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 242  noort peret, 6 865 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku enam kui 20 000 leibkonda.

2009. aastal väljastasid pangad 799 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 624 miljonit krooni. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht aasta kesmisena 8,94% ulatudes oktoobris  isegi 13,8%-ni.  2008.  aastal oli nimetatud osakaal 5,93%. KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on vajaliku omafinantseeringu puudumise korral  laenuvõtja valiku ees, kas panna võimalusel lisatagatiseks näiteks oma vanemate korter/maja või kasutada KredExi laenukäendust. „Tänases raskes majandussituatsioonis tuleb välja kodu soetamisel KredExi käendust kasutanud klientide  eelis – kui makseraskustesse sattumisel peaks tekkima vajadus laenutagatiste müügiks, mille hinnad on täna võrreldes soetamisega tunduvalt langenud, ei jää vanemad oma eluasemest ilma vaid sel juhul realiseeritakse KredExi käendus,“ lisas Mirja Adler. 2009. aasta lõpu seisuga ulatus KredExi eluasemelaenu käenduste portfelli maht 611 miljoni kroonini. KredExi laenukäendust kasutas möödunud aasta jooksul 380 noort peret 58,3 miljoni krooni ulatuses ning 419 noort spetsialisti 59,5 mln krooni ulatuses. Keskmine KredExi käendusega laenusumma  2009 aastal oli 781 000 krooni. Eluasemelaenu käendust kasutati möödunud aastal põhiliselt korteri ostuks (83%) ning  13% ulatuses elamu ostuks, ülejäänud osas on tegemist eluaseme renoveerimise või ehitamisega.