KredEx käendab ka suurettevõtete laene

08.06.2009

29.mail jõustus Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatus, millega suurendatakse KredExi poolt väljaantavate riiklike laenutagatiste jõus olevate lepingute kogusummat ning võimaldatakse ka suurettevõtetele pankadest laenamise korral täiendava tagatise kasutamist.

Varasemalt pakkus KredEx laenutagatisi vaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kuna majanduskasvu tingimuses oli eesmärgiks ergutada just selliste ettevõtete arengut. Muutunud olukorras on vajalik hõlmata laenutagamisega kõiki ettevõtted ja sealhulgas toetada ka suuremaid ettevõtteid, sest neil on oluline roll nii majanduskasvus kui tööhõives. KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul ei saanud KredEx seni tagatisi pakkuda näiteks ettevõtetele, kus töötas enam kui 250 töötajat või mis kuulusid suuremasse ettevõtete gruppi ning kontserni töötajate arv kokku või konsolideeritud finantsnäitajad ületasid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele seatud piire. „Samas on paljud Eestis tegutsevad ettevõtted küllalt väikesed, mis mõjutab ka nende ekspordivõimekust. Suuremate ettevõtete ekspordivõimekus on parem ning seetõttu on tänases situatsioonis nende edu riigi majanduse seisukohalt eriti oluline“, lisas ta. Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatus võimaldab KredExil tagada
ettevõtete laene senisest rohkematele ettevõtetele suuremas mahus. Selleks tõsteti jõus olevate ettevõtluslaenude tagatislepingute kogusummat seniselt 800 miljonilt kroonilt 1,5 miljardini. „Limiidi tõstmine on oluline, kuna aprilli lõpus oli KredExi tagatisportfelli suuruseks koos menetluses olevate taotlustega 841 mln krooni ning limiidi piirsumma saavutamisel oleks tulnud tagatiste väljastamine peatada“, ütles Andrus Treier. Lisaks tõsteti juba märtsis KredExi nõukogu poolt võimalikku limiiti ühe ettevõtte kohta, mis võimaldab anda senise 16 miljoni krooni asemel laenu-, liisingu ja pangagarantiide tagatisi kokku kuni 30 miljonit krooni ettevõtte kohta. Suuremas mahus KredExi poolt väljastatavad riiklikud laenutagatised aitavad ettevõtetel saada lihtsamini nii käibe- kui investeerimislaenu. See aga omakorda aitab jätkata äritegevusega ning lihtsustab investeeringuid tootmise ümberkorraldamisse. Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatuse jõustumine on üks osa riiklikust ettevõtluse tugipaketist, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.