KredEx ja NASDAQ OMX Tallinna börs teevad koostööd ettevõtluse arendamisel

04.06.2009

Täna, 4. juunil allkirjastasid KredEx ja NASDAQ OMX Tallinn koostöömemorandumi eesmärgiga arendada Eesti kapitaliturgu ning pakkuda täiendavaid rahastamisvõimalusi eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Koostöö täpsemaks sisuks on ettevõtetele pakutavate teenuste tutvustamine ja uute teenuste väljatöötamine. Samuti on kavas ühistel seminaridel ja koolitustel tutvustada ettevõtjatele erinevaid võimalusi kapitali kaasamiseks. Ühe konkreetse sammuna on KredEx valmis käendama ettevõtete sildfinantseeringut alternatiivturul First North kauplemisele võtmisega seotud esialgsete kulude (näiteks prospekti koostamine, nõustajate kaasamine vms) katmiseks. KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul on täna ettevõtete tegevuse rahastamise võimalused piiratud ning riskid majanduses suurenenud, kuid samas on palju ettevõtteid, kes arendavad organisatsiooni selleks, et olla valmis järgmiseks kasvuetapiks uuenenud olukorras. „Börsile või alternatiivturule minek võib olla üheks loogiliseks arenguvõimaluseks ettevõtetele, kes täna kaasavad äritegevuse arendamiseks KredExi abil täiendavad vahendeid. Seega on oluline teha koostööd ning otsida aktiivselt võimalusi ettevõtete ja investorite kokkuviimiseks,“ ütles Treier. „Ettevõtluse jätkuvaks arenguks on vajalik erinevate finantseerimisvõimaluste kättesaadavus ning ettevõtete teadlikkus alternatiividest – alates toetustest ja garantiidest kuni avaliku kapitalituruni välja. Meil on hea meel teha koostööd KredExiga Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmise nimel,“ ütles NASDAQ OMX Tallinna börsi turuteenuste juht Kalle Viks.