KredEx hakkab finantseerima investeeringuid masinatesse ja seadmetesse

24.05.2011

KredEx hakkab koostöös liisingute ja pankadega pakkuma tehnoloogiainvesteeringuteks mõeldud allutatud laenu, mis katab ettevõtja eest liisingu või laenu omafinantseeringu ning ettevõtja saab investeerida tehnoloogiasse ka juhul, kui tal ei ole piisavalt vaba raha nõutavaks omafinantseeringuks. Esimesena hakkab tehnoloogialaenu KredExiga koostöös pakkuma LHV Pank. Lähipäevil alustatakse koostööd ka teiste suuremate pankade ja liisingutega.

KredExi poolt väljastatav allutatud laen võimaldab ettevõtjal kaasata täiendavat finantseerimist liisingu või pangalaenu näol, sest allutatud laenu käsitletakse teiste finantseerijate poolt sarnaselt omakapitaliga ning see annab võimaluse kasutada suuremat finantsvõimendust ja tagab parema ligipääsu kommertslaenule.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Lehar Küti sõnul on viimaste aastate majanduslangus mõjunud pärssivalt ettevõtjate investeerimisvõimekusele.

„Ühest küljest on investeeringute osas toimunud langustrend seletatav üldise majanduslangusega, millest tulenevalt sooviti võtta vähem riske ning lükati olulised investeerimisotsused tulevikku, kuid samas on olulist rolli mänginud ka raskendatud ligipääs laenukapitalile. Selline olukord pärsib majanduse arengut ning on tegelikult probleem mitte ainult ettevõtja jaoks, vaid riigi jaoks tervikuna“ ütles Lehar Kütt.

„Pangalaenu või liisingu saamisel on sageli probleemiks omafinantseeringu puudumine, mille saab katta KredExi poolt pakutava tehnoloogialaenuga kuni 40% ulatuses projekti maksumusest“, lisas Lehar Kütt.

LHV Panga juhatuse liikme Indrek Nuume sõnul on taoliste laenude vastu ammu olnud suur nõudlus.

„Meil on hea meel, et KredEx on valinud meid oma koostööpartneriks. Ootame kõiki tehnoloogiasse investeerivaid ettevõtjaid konsultatsioonidele,“ ütles Indrek Nuume.

Laenu sihtgrupiks on ekspordipotentsiaaliga tööstuse, energeetika, vee- ja jäätmemajanduse ettevõtjad, kellel on soov investeerida täiendavalt masinatesse ja seadmetesse seoses olemasoleva ettevõtte laiendamisega, toodangu mitmekesistamisega või mõnel muul põhjusel. Samuti saab laenu taotleda uue ettevõtte käivitamiseks.

KredExi allutatud laenu põhiosa tagasimaksmine algab alles pärast pangalaenu või liisingu tasumist, mis annab võimaluse oma finantskohustusi ajatada ning kohustuste teenindamisega seonduv ei kontsentreeru lühikesele ajaperioodile. Tehnoloogialaenu intressimäär on võrdne liisingu või pangalaenu intressiga või olenevalt finantseerimise määrast kuni 2 protsendipunkti suurem.

Tehnoloogialaenu taotlemiseks tuleb pöörduda KredExiga vastava koostöölepingu sõlminud panka või liisingusse. Lisaks saab täpsemat infot laenu kohta KredExi kodulehelt ja KredExi kliendihalduritelt.