KredEx Euroopa garantiipankade liidus

09.10.2001

2001. aasta septembri lõpus Bolognas, Itaalias, toimunud Euroopa garantiipankade liidu AECM konverentsil otsustas liidu juhatus võtta KredExi täisõiguslikuks liikmeks.

AECM ühendab paljudes Euroopa maades toimivaid laenugarantiisid väljastavaid panku, sihtasutusi ja vastastikuse kindlustamise seltse.   2000. aasta lõpus moodustas AECMi liikmete omakapital üle 41 miljardi krooni ning kehtiv garantiiportfell oli 382 miljardit krooni. Üle 1,4 miljoni väikese ja keskmise suurusega ettevõtte on nendelt garantiiskeemidelt saanud tuge oma investeerimis- või laienemiskavade teostamiseks. AECM on läbirääkimispartner Euroopa Komisjonile ja teistele rahvusvahelistele finantsinstitutsioonidele nagu näiteks Euroopa Investeerimisfond. Olulisemad päevakorral olevad teemad on laenugarantiide käsitlemine Konkurentsiseaduse ja riigiabi valguses ja Baseli kokkulepete mõju väikeettevõtluse finantseerimisele Euroopas.   KredEx on AECMi töös osalenud juba ligi aasta. Liidu töös osalemine on loonud ligipääsu teiste maade garantiipankade pika-ajalistele kogemustele ning infokanali Euroopa tasandil kujundatava poliitika teadvustamiseks.