KredEx avas uue korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvooru

21.07.2020

20. juulist avanes taotlemiseks KredExi erakorraline korterelamute rekonstrueerimistoetus, millega ühistud ja omavalitsused saavad kortermajad kaasaegseks ja energiasäästlikuks muuta. Elamu terviklikul rekonstrueerimisel saab toetust olenevalt piirkonnast 30-50% tööde maksumusest, kuid mitte enam kui 1 miljon eurot.

Pilt
Terviklikult rekonstrueeritud korterelamu
Terviklikult rekonstrueeritud korterelamu

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul soodustab erakorraline rekonstrueerimistoetus korterelamutes elamistingimuste parandamist ning leevendab ühtlasi eriolukorra järelmõjusid ehitussektoris. „Loodetavasti saab selle taotlusvooru vastu olema suur huvi, et aina rohkem Eesti korterelamuid saaksid energiasäästlikuks, väheneksid majade küttekulud ning paraneksid sisekliima ja ohutus,“ lausus Aas. „Lisaks anname selle erakorralise kriisimeetmega riigi ja korteriühistute poolt ühise panuse, et aidata ehitussektoril üle saada eriolukorraga kaasnenud jahtumisest.“ 

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ja korteriühistud üle Eesti nende elamute korrastamiseks, mis on valminud enne 2000. aastat. Toetust saab Tallinnas  ja Tartus küsida 30% ning nendega külgnevates piirkondades ja teistes linnades, kus kinnisvara turuväärtus on kõrgem kui 500 €/m2, on toetusmäär 40%. Ülejäänud Eestis saab toetust 50% kuludest.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on erakorralise taotlusvooru maht suure huvi tõttu varasemast kordi suurem. „Huvi korterelamu tervikliku rekonstrueerimise vastu on viimase 5 aastaga oluliselt kasvanud, mistõttu on seekord taotlusvooru maht eelmise vooruga võrreldes enam kui kaks korda suurem. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt rahaliste vahendite lõppemiseni,“ märkis Reinsalu. 

Kogu taotlusvooru maht on 71 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne summa taotleja kohta elamu täielikul rekonstrueerimisel on 1 miljon eurot. Ida-Virumaal ja piirkondades, kus kinnisvara turuväärtus on madal saab korterelamu rekonstrueerimisel töid teostada ka osaliselt ning sel juhul on toetuse osakaal 30% kuludest ja kuni 100 000 eurot elamu kohta.

Eelmise korterelamute rekonstrueerimistoetuse 28,5 miljoni euro suurune taotlusvoor lõppes 13. juulil ning sellele esitati 191 taotlust kogusummas 61,7 miljonit eurot. Kokku on korterelamud investeerinud renoveerimisse KredExi rekonstrueerimistoetuse abil alates 2015. aastast 305 miljonit eurot.

Lisainfot tingimuste ja taotlemisprotsessi kohta leiab: https://bit.ly/3fytdO2