KredEx avalikustas turismi- ja toitlustussektorile ning mikro- ja väikeettevõtjatele mõeldud kriisimeetmed

30.04.2020

Täna avalikustas KredEx uued kriisimeetmed, millega aidatakse koroonapuhangu tõttu kannatada saanud turismi- ja toitlustusettevõtjaid ning mikro- ja väikeettevõtjaid. Lisaks muudeti juba varem välja kuulutatud kriisimeetmete tingimusi ning töötati välja põhimõtted riiklikult oluliste projektide rahastamiseks. Meetmete rakendamine toimub läbi pankade alates 7. maist.

Pilt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt

KredExi juhatuse esimehe Lehar Küti sõnul tehti tingimuste väljatöötamisel konstruktiivset koostööd paljude osapooltega ning tingimusi ollakse valmis täiendama ka edaspidi, ent silmas tuleb pidada, et riigi ressursid on piiratud.

„Piiratud ressursiga tuhandete ettevõtete aitamine on keeruline ülesanne ja kõik konstruktiivsed ideed on selles osas teretulnud. Suhtleme aktiivselt pankade ja ettevõtjatega kriisimeetmete täiendamise osas ning proovime leida keerulises olukorras optimaalset lahendust. Kriisitingimustes peame kõik tegema järeleandmisi, nii ettevõtjad, pangad kui ka riik. Olukord ei ole enam endine, seetõttu ei saa loota, et saame endistviisi jätkata. Palume ettevõtjatelt mõistvat suhtumist pankade ja KredExiga suhtlemisel, kõik osapooled töötavad nii kiiresti kui võimalik, et abi jõuaks ettevõtjateni esimesel võimalusel,“ ütles Kütt.

Alates 7. maist on läbi pankade võimalik taotleda muuhulgas järgimisi uusi kriisimeetmeid (otse KredExi poole pöörduda pole vaja):

  • Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele.
  • Erakorraline väikefinantseeringu käendus mikro- ja väikeettevõtetele.

Käenduse eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi. KredExi käenduse ulatuseks on kuni 100% ettevõtja laenu summast ja kahjude hüvitamise ülempiiriks pankadele on vastavalt valitsuse otsusele 15% panga poolt kriisimeetmete raames kasutatud KredExi kõigi käenduste summast.

Uute ja olemasolevate teenuste tingimuste ja muu kasuliku infoga saab tutvuda KredExi kodulehel www.kredex.ee/koroona.  Vene- ja ingliskeelsed tingimused avalikustatakse kodulehel hiljemalt reede hommikul.

Nii käendus- kui ka laenutaotluste menetluskiirust saavad kõige enam mõjutada ettevõtjad ise. Esmalt tasub ettevõtjal enda jaoks välja mõelda plaan, kuidas kavatsetakse ettevõte kriisist välja tuua, KredEx saab jätkusuutlikke ettevõtteid aidata laenukäenduse või otselaenuga. Mida korralikumalt ja sisukamalt on täidetud taotlused ning lisatud vajalikud dokumendid, seda kiiremini kulgeb taotluse menetlemine.

Ettevõtjal tuleks finantseerimist puudutavates küsimustes pöörduda panka. Äriplaani koostamise ja tegevuste planeerimise jaoks pakuvad nõustamist ja konsultatsioone Maakondlikud Arenduskeskused.

Lisaks töötas KredEx välja tingimused riigi seisukohalt oluliste strateegiliste ettevõtete abistamiseks. Selleks pakub KredEx erakorralist laenu ja laenukäendust maksimaalse summa piiranguta. Teenuste eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

Erakorralisi käendusi hakkas KredEx läbi pankade pakkuma märtsi lõpust ning alates 3. aprillist võetakse vastu erakorraliste käibe- ja investeerimislaenude taotlusi.

Erakorraliste käibe- ja investeerimislaenude osas on KredExile 30. aprilli seisuga laekunud kokku 130 laenutaotlust kogusummas 251 mln eurot.

Lisaks on tänaseks KredExini jõudnud pankadest 53 erakorralist käenduslepingut või –taotlust laenude summas 61 mln eurot ja käenduste summas 33 mln eurot. Tegelik käenduste arv on tõenäoliselt suurem, sest info ei jõua pankadest KredExisse reaalajas.

Lisaks KredExi erakorralistele meetmetele on märkimisväärses ulatuses ettevõtjatele tuge pakkunud  Eesti pangad, kes leppisid kokku ühised maksepuhkuse andmise reeglid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Tänaseks on Eesti pangad andnud maksepuhkusi enam kui 5300 ettevõttele ja edasi lükatud laenu tagasimaksete summaks on ligikaudu 1,47 miljardit eurot.