KredEx avab korterelamute energiaauditite, ehitise ekspertiiside ja ehitusprojektide koostamise toetamise taotlusvooru

19.06.2008

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.06.2008 nr 48 määrusele „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord” avab KredEx 25. juunil 2008 korterelamute energiaauditite, ehitise ekspertiiside ja energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide toetuste taotluste vooru korterelamutele.

Toetus võimaldab korteri- ja hooneühistutel või korteriomanike ühisustel taotleda eraldi toetust alates 01.01.2007 koostatud energiaauditi, ehitise ekspertiisi või  energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide koostamiseks.

Toetuse finantseerimise maksimaalne määr on kuni 50% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 50%. Toetuse maksimummäärad ühe korterelamu kohta kalendriaastas on energiaauditi toetuse taotluse kohta 10 000 EEK, ehitise ekspertiisi toetuse taotluse kohta 10 000 EEK ning ehitusprojekti toetuse taotluse kohta 20 000 EEK.

2008. aastal eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist nimetatud toetuse rahastamiseks 5 miljonit krooni, kokku eraldati aastateks 2007-2013 25 miljonit krooni.

Toetuse tingimused ning taotluse vorm on saadaval KredExi kodulehel.