KredEx arendas Taani toel välja 2 uut ekspordikindlustusskeemi

10.06.2004

Täna, 10. juunil, lõpetavad KredEx ja Taani ekspordi garanteerimise fond EKF koostööprogrammi, mille eesmärgiks oli välja arendada ekspordi kesk- ja pikaajaliste krediidiriskide ning investeeringute garanteerimise toode, mis suurendab oluliselt Eesti eksportijate konkurentsivõimet maailmaturul.   Eksport Kredit Fonden (EKF) aitas KredExil luua pikaajaliste ekspordigarantiide süsteemi, töötades koos KredExiga välja garantiide üldtingimused, preemiakalkulatsioonide mudeli, avalduste ja lepingute vormid ning garantiide käivitamiseks vajaliku tarkvaralahenduse. Koostööprojekti finantseeris Taani riik liitumiseelse välisabi programmi raames ligi 2,5 miljoni Eesti krooni ulatuses.  Tänaseks on KredEx alustanud pikaajaliste garantiide väljastamist, investeeringugarantii planeerib KredEx turule tuua 2005. aastal. Pikaajaline garantii on vajalik Eesti ettevõttele, kes soovib kindlustada oma makseriske kapitali- ja kestvuskaupade nagu masinate ja seadmete eksportimisel. Garantii kaitseb eksportijat välismaise lepingupartneri maksekohustuste mittetäitmise eest, kindlustades eksportija tehinguid, kui ostjale pakutav maksetähtaeg on pikem kui 1 aasta. Kuna ostjale pakutud pikk maksetähtaeg on eksportija jaoks äärmiselt riskantne, on KredEx ekspordigarantiiga Eesti ettevõtetel avanenud uus võimalus muutuda välisturgudel oluliselt konkurentsivõimelisemaks. Lisaks sellele saavad eksportijad koostöös pankadega pakkuda ostjatele ka soodsaid finantseerimisvõimalusi.  Investeeringugarantii eesmärgiks on pakkuda kaitset Eesti ettevõtete investeeringutele välisriikides poliitilise riski ohu vastu, nagu näiteks vara natsionaliseerimine, konfiskeerimine ning poliitiline vägivald. KredEx alustas koostööd EKFiga 2003. aasta aprillis, arvestades fondi üle 80 aastast kogemust ekspordigarantiide väljastamisel “keerulistele” turgudele. EKF loodi Taani riigi poolt, kindlustamaks Taani eksportijate riske kaubavahetuses Venemaaga. Täna pakub EKF Taani eksportivatele firmadele garantiikaitset ja finantseerimistoetust müügil 65 riiki, millest olulisimad sihtmaad on Türgi, Brasiilia, Mehhiko, aga ka Venemaa. KredEx loob võimalusi ettevõtluse ja ekspordi arenguks Eestis. 2003. aastal garanteeris KredEx Eesti ettevõtete ekspordikäivet 167 miljoni Eesti krooni ulatuses, s.o. 0,2% Eesti koguekspordi mahust.  Käesoleva aasta esimese viie kuuga on KredExi garanteeritud eksportkäibe maht 230 miljonit Eesti krooni.

Täna, 10. juunil, lõpetavad KredEx ja Taani ekspordi garanteerimise fond EKF koostööprogrammi, mille eesmärgiks oli välja arendada ekspordi kesk- ja pikaajaliste krediidiriskide ning investeeringute garanteerimise toode, mis suurendab oluliselt Eesti eksportijate konkurentsivõimet maailmaturul. Eksport Kredit Fonden (EKF) aitas KredExil luua pikaajaliste ekspordigarantiide süsteemi, töötades koos KredExiga välja garantiide üldtingimused, preemiakalkulatsioonide mudeli, avalduste ja lepingute vormid ning garantiide käivitamiseks vajaliku tarkvaralahenduse. Koostööprojekti finantseeris Taani riik liitumiseelse välisabi programmi raames ligi 2,5 miljoni Eesti krooni ulatuses. Tänaseks on KredEx alustanud pikaajaliste garantiide väljastamist, investeeringugarantii planeerib KredEx turule tuua 2005. aastal. Pikaajaline garantii on vajalik Eesti ettevõttele, kes soovib kindlustada oma makseriske kapitali- ja kestvuskaupade nagu masinate ja seadmete eksportimisel. Garantii kaitseb eksportijat välismaise lepingupartneri maksekohustuste mittetäitmise eest, kindlustades eksportija tehinguid, kui ostjale pakutav maksetähtaeg on pikem kui 1 aasta. Kuna ostjale pakutud pikk maksetähtaeg on eksportija jaoks äärmiselt riskantne, on KredEx ekspordigarantiiga Eesti ettevõtetel avanenud uus võimalus muutuda välisturgudel oluliselt konkurentsivõimelisemaks. Lisaks sellele saavad eksportijad koostöös pankadega pakkuda ostjatele ka soodsaid finantseerimisvõimalusi. Investeeringugarantii eesmärgiks on pakkuda kaitset Eesti ettevõtete investeeringutele välisriikides poliitilise riski ohu vastu, nagu näiteks vara natsionaliseerimine, konfiskeerimine ning poliitiline vägivald. KredEx alustas koostööd EKFiga 2003. aasta aprillis, arvestades fondi üle 80 aastast kogemust ekspordigarantiide väljastamisel “keerulistele” turgudele. EKF loodi Taani riigi poolt, kindlustamaks Taani eksportijate riske kaubavahetuses Venemaaga. Täna pakub EKF Taani eksportivatele firmadele garantiikaitset ja finantseerimistoetust müügil 65 riiki, millest olulisimad sihtmaad on Türgi, Brasiilia, Mehhiko, aga ka Venemaa. KredEx loob võimalusi ettevõtluse ja ekspordi arenguks Eestis. 2003. aastal garanteeris KredEx Eesti ettevõtete ekspordikäivet 167 miljoni Eesti krooni ulatuses, s.o. 0,2% Eesti koguekspordi mahust. Käesoleva aasta esimese viie kuuga on KredExi garanteeritud eksportkäibe maht 230 miljonit Eesti krooni.