KredEx alustab taas lasterikaste perede toetamist

28.04.2010

KredEx alustab tänasest lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 4350 krooni kuus. Toetusena finantseerib riik osa teostatavate tööde või soetatud eluaseme maksumusest. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2010.

„Lasterikastele peredele heade elamistingimuste tagamine on mulle jätkuvalt oluline,“ sõnas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes algatas kodutoetuse programmi 2008. aastal.

 

„Toetusprogramm on end igati õigustanud, oleme saanud hea ülevaate lasterikaste perede olukorrast ja tänaseks on abi saanud juba 759 perekonda, kus kasvab ligi 4000 last“ lisas Parts. 

 

Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks ning maksimaalseks toetussummaks on 100 000 krooni. Kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last on maksimaalseks toetussummaks 200  000 krooni. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100 % ulatuses projekti maksumusest ning toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme kohta.

 

Toetuskõlblikud tegevused on eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, eluaseme soetamine, eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu makse toetamine, eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine, eluaseme renoveerimine.

 

Toetust ei saa taotleda 2008. ja 2009. aastal KredExilt paljulapseliste perede toetust saanud leibkonnad.

 

Lisainfot toetuse kohta ning majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud toetuse taotlemise juhendi ja taotlusvormi leiab siit. 

 

NB! 2008. ja 2009. aasta riigieelarvelistest vahenditest toetust mittesaanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele elamistingimuste parandamiseks, peavad toetuse taotlemise soovi korral esitama uue taotluse koos nõutavate lisadokumentidega (v.a. varem KredExile esitatud laste sünnitunnistuste koopiad). 2008. aastal esitatud taotlused käesoleval aastal ei kehti.