KredEx alustab suuremahulist energiasäästualast teavituskampaaniat

26.10.2009

Alates tänasest viib KredEx viie nädala jooksul läbi energiasäästuteemalise teavituskampaania „Muuda oma kodu energiasäästlikuks!“. Kampaania peamiseks eesmärgiks on tõsta elanike energiasäästualast teadlikkust, juhtides tähelepanu sellele, et korterelamu renoveerimine on vältimatu ning aitab inimestel oma küttekulusid olulisel määral vähendada.

Eesti hooned on valdavalt energeetiliselt ebaefektiivsed, kuna tavalise nõukogudeaegse korterelamu raudbetoonpaneelist välissein on ehitatud vastavalt selle aja ehitusnormidele, mis olid võrreldes tänasega madalad. Tüüpilise paneelmaja seina soojapidavus on tänapäeva nõuetest kuni viis korda väiksem. Meie korterelamutes on aasta keskmine soojustarve 200-220 kWh/m², analoogse kliimaga arenenud tööstusriikides aga kolmandiku võrra väiksem. Seega tarbime ja maksame energia eest tunduvalt rohkem. Olukorras, kus jätkub energiakandjate hinna tõus, tuleb pearõhk suunata elamute energiatarbe, tehnilise seisundi ja elanike elukeskkonna, sealhulgas ka hoonete sisekliima parandamisele. Eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on järjest kallinev energiahind mitte ainult ajendanud, vaid ka sundinud elanikke korterelamuid soojustama. „Elamu renoveerimine on kokkuhoid nii isiklikus kui ka riiklikus mastaabis, samuti parandab see ruumide sisekliimat. Renoveerimine tasub ette võtta komplekselt ning kindlasti on oluline korrastada ka kütte- ja ventilatsioonisüsteem. Energiasääst ei tohi tulla halvema sisekliima arvelt, kuna see avaldab olulist mõju elanike tervisele“, ütles Adler. "Enamik korterelamuid alustab suuremate remonditöödega kevadel, seega on sügis ja talv just õige aeg järgmise aasta plaanide tegemiseks. Remonditöödega võimalikult suure energiasäästu saavutamiseks on mõistlik eelnevalt spetsialistide käest nõu küsida mida ja millises järjekorras teha. Samuti on täna Eestis parimad laenutingimused korterelamute rekonstrueerimiseks“ lisas Adler. Teavituskampaania viiakse läbi üle Eesti ning selle raames ilmuvad trükised, print-, väli-, tele- ja raadioreklaam ning inforeklaamid ühistranspordis ja asulate tõmbekeskustes. Kampaania perioodi sisse jääb ka KredExi ja partnerite poolt korraldatav energiasäästunädal, mis toimub 9.- 16. novembrini ning mille eesmärk on panna inimesi mõtlema energia tarbimise ning selle vähendamise peale. Ühte nädalasse on koondatud mitmeid tegevusi ja üritusi, et anda sellele teemale suurem kuuldavus ja nähtavus.

Kampaania on kaasfinantseeritav Euroopa Regionaalarengu Fondist.