KredEx alustab koostöös pankadega esimeste kriisimeetmete pakkumist

27.03.2020

Koroonaviiruse jätkuv levik on tinginud Eesti ettevõtete majandustegevuses tõsiseid tõrkeid. Ettevõtete abistamiseks töötas riiklik finantseerimisasutus KredEx välja kriisimeetmed, millest esimesi hakatakse alates järgmisest nädalast pakkuma. Täpsete tingimustega saavad ettevõtjad aga juba tänasest tutvuda lehel www.kredex.ee/koroona. Esimeste KredExi kriisimeetmete rakendamine toimub läbi pankade.    

Pilt
Koroonaviirus COVID-19
Koroonaviirus COVID-19

KredExi juhi Lehar Küti sõnul aitab KredEx ettevõtjaid erakorralise laenukäenduse ja vajadusel erakorralise laenuga ning ollakse valmis võtma senisest suuremaid riske. „Töötasime meetmete paketid välja vastavalt kriisi kulgemise erinevatele võimalikele stsenaariumitele. Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks või olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks aitab ettevõtte likviidsusprobleeme kas ennetada või pehmendada. See kriis on ületatav kui pingutame kõik ühiselt. Ettevõtjad, riigisektor ja pangad töötavad selle nimel, et hoida ettevõtteid töös ning säilitada seeläbi võimalikult palju töökohti,“ ütles Kütt.

Teenused hakkavad ettevõtetele avanema järk-järgult. KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui lisaeelarvega on eraldatud KredExile selleks vajalik kapital ning Riigikogu on muutnud Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega alustatakse uuel nädalal.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu sõnul on täna eesmärgiks avada KredExi meetmed võimalikult kiiresti ning edaspidi vajadusel jooksvalt tingimusi kohendada. „Kogume jooksvalt ettevõtjate tagasisidet meetmete sobilikkusest ja võimalusel käivitame uusi abinõusid, kui näeme, et olemasolevad ei suuda vajadust ära katta,“ ütles Karu.

„Kindlasti on oluline rõhutada, et KredExi kriisimeetmete pakett on mõeldud nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurettevõtetele. Makseraskuste ohu tekkimisel soovitan tungivalt pöörduda oma kodupanka esimesel võimalusel. Läbi oma kodupanga pääseb siis juba ligi ka KredExi meetmetele,“ sõnas Karu. „Neile ettevõtetele, kel on praegu võimalik tootmist hoopis laiendada, on KredExil eraldi meede, mida tasuks sellise vajaduse tekkimisel kindlasti kaaluda. Mitmetes sektorites on olukord soodne innovatiivsete lahenduste pakkumiseks, mis on ehk omakorda abiks ka teistele meie kohalikele ettevõtetele,“ lisas Karu.

Sammud ettevõtjale likviidsusprobleemide leevendamiseks.

  • Esmalt tuleb ettevõtjal enda jaoks läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Seejärel pöörduda panka ning paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist. Pea kõik pangad on väljendanud valmisolekut võimaldada kriisist mõjutatud ettevõtjatele maksepuhkusi.
  • Juhul kui pank näeb selleks vajadust, kaasavad nad KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. Otse KredExi poole pöörduda pole vaja, meetmete rakendamine toimub koostöös pangaga. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning läbi nende jõuab KredExi tugi mugavalt ettevõtjateni.
    Samas palume ettevõtjatelt mõistvat suhtumist ja anda pankadele aega KredExi uute teenuste tingimustega tutvumiseks.
  • Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse lahendusi, on ettevõtjal võimalik taotleda KredExist erakorralist laenu. Esmajärjekorras tuleks kasutada võimalust taotleda laenu pangast ning kasutada selle saamiseks KredExi erakorralist laenukäendust. Erakorralist otselaenu saab taotlema hakata alates 3. aprillist. Laene välja maksma ei saa hakata enne, kui riigi poolt on KredExile eraldatud selleks vajalik kapital. Eeldatavasti ei juhtu see enne aprilli keskpaika, kuna eeldab Riigikogu poolt lisaeelarve vastuvõtmist

KredExi teenuste sihtgrupiks on kõik Eesti ettevõtted, v.a juba ka varem kehtinud välistused tegevusvaldkondade osas. Lisaks peab ettevõtte finantsseis seisuga 31.12.2019 olema korras ehk ettevõte ei tohi olla raskustesse sattunud juba enne kriisi. Kriisimeetmed on mõeldud ettevõtetele, kelle raskused on otseselt või kaudselt tingitud koroonapuhangust.
Karu märkis, et KredEx on aastate jooksul tõestanud oma võimekust sarnaste abinõude haldamisel ning seoses uute meetmetega on asutud enda võimekust ka kasvatama. „Väga positiivne on näha, et KredEx suutis ka omalt poolt kiiresti reageerida, vajalikku sisendit pakkuda ning oma teenuste portfelli uute vajaduste valguses üle vaadata.“  

Täpsemad tingimused esimeste kriisimeetmete kohta leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/koroona. Infot täiendatakse pidevalt ning sinna lisatakse jooksvat infot meetmepakettide rakendamise kohta, olenevalt pandeemia kulgemise kestvusest ja ulatusest. Lehelt leiate lisaks muud kasulikku infot kriisiga toimetulekuks.