KredEx abiga 701 mln krooni täiendavat laenu väikeettevõtjatele

23.01.2003

Kaks aastat tegutsenud sihtasutus KredEx on 2002. aasta lõpu seisuga kokku taganud 278 Eesti väikeettevõtte pangalaene ja liisingtehinguid mahus 701 miljonit krooni. Laen on võimaldanud laiendada ettevõtete tegevust, suurendanud nende ekspordipotentsiaali ning aidanud luua üle 1000 uue töökoha 90 ettevõttes. 2002. aastal laekus KredExile 276 taotlust, millest 211 pälvisid KredExilt positiivse otsuse. Pankadega sõlmiti 192 lepingut – 123 ettevõtjat said KredExi tagatisega investeerimislaenu ja 69 käibekapitalilaenu. KredExi laenu- ja liisingtagatistega on ettevõtjad aasta jooksul pankadest võtnud üle 486 miljoni krooni täiendavat laenu. Sihtasutuse tagatismaht ulatub 207 miljoni kroonini. 2002. aastal on KredEx väljastanud üle kahe korra rohkem ettevõtluslaenu tagatisi kui 2001. aastal. 2001. aastal oli positiivse otsuse saanud taotluste arv 100, lepinguid oli 86 ja tagatud laenude maht 215,2 miljonit krooni. Rahuldatud taotluste osakaal on 2002. aastal tõusnud 70lt 76%le, mis viitab sellele, et KredExi koostöö pankadega on muutunud senisest efektiivsemaks. Kõige enam on KredEx taganud mikro- ja väikeettevõtete laene. 52% KredExi tagatud ettevõtluslaenudest on läinud tootmisettevõtetele, 27% teenindus- ja 21% kaubandusettevõtetele. Regionaalselt on KredExi tagatisega kõige rohkem laenu võetud Tallinnas ja Harjumaal ning Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal. Kuigi KredEx on lisatagatisega toetanud kõigi maakondade ettevõtjaid, on vähem laenutagatisi võtnud Hiiu-, Lääne- ja Põlvamaa firmad. KredExi kuni 75%-line tagatis jagab riski panga ja ettevõtjaga, võimaldades pankadel rahastada väikeettevõtteid, kelle tagatisvara väärtus, omafinantseering või tegutsemisajalugu ei oleks laenu saamiseks ilma lisatagatiseta piisav. Kõige rohkem on KredExiga laenutagatiste väljastamisel koostööd teinud  Hansapank, Eesti Ühispank, Sampo Pank ja Hansa Liising. Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA KredEx on isemajandav sihtasutus, mis tegeleb ettevõtluse- ja eluasemelaenude tagamise ning ekspordi garanteerimisega. KredExi eesmärgiks on luua võimalusi ettevõtluse arenguks.

Kaks aastat tegutsenud sihtasutus KredEx on 2002. aasta lõpu seisuga kokku taganud 278 Eesti väikeettevõtte pangalaene ja liisingtehinguid mahus 701 miljonit krooni. Laen on võimaldanud laiendada ettevõtete tegevust, suurendanud nende ekspordipotentsiaali ning aidanud luua üle 1000 uue töökoha 90 ettevõttes. 2002. aastal laekus KredExile 276 taotlust, millest 211 pälvisid KredExilt positiivse otsuse. Pankadega sõlmiti 192 lepingut – 123 ettevõtjat said KredExi tagatisega investeerimislaenu ja 69 käibekapitalilaenu. KredExi laenu- ja liisingtagatistega on ettevõtjad aasta jooksul pankadest võtnud üle 486 miljoni krooni täiendavat laenu. Sihtasutuse tagatismaht ulatub 207 miljoni kroonini. 2002. aastal on KredEx väljastanud üle kahe korra rohkem ettevõtluslaenu tagatisi kui 2001. aastal. 2001. aastal oli positiivse otsuse saanud taotluste arv 100, lepinguid oli 86 ja tagatud laenude maht 215,2 miljonit krooni. Rahuldatud taotluste osakaal on 2002. aastal tõusnud 70lt 76%le, mis viitab sellele, et KredExi koostöö pankadega on muutunud senisest efektiivsemaks. Kõige enam on KredEx taganud mikro- ja väikeettevõtete laene. 52% KredExi tagatud ettevõtluslaenudest on läinud tootmisettevõtetele, 27% teenindus- ja 21% kaubandusettevõtetele. Regionaalselt on KredExi tagatisega kõige rohkem laenu võetud Tallinnas ja Harjumaal ning Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal. Kuigi KredEx on lisatagatisega toetanud kõigi maakondade ettevõtjaid, on vähem laenutagatisi võtnud Hiiu-, Lääne- ja Põlvamaa firmad. KredExi kuni 75%-line tagatis jagab riski panga ja ettevõtjaga, võimaldades pankadel rahastada väikeettevõtteid, kelle tagatisvara väärtus, omafinantseering või tegutsemisajalugu ei oleks laenu saamiseks ilma lisatagatiseta piisav. Kõige rohkem on KredExiga laenutagatiste väljastamisel koostööd teinud Hansapank, Eesti Ühispank, Sampo Pank ja Hansa Liising. Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA KredEx on isemajandav sihtasutus, mis tegeleb ettevõtluse- ja eluasemelaenude tagamise ning ekspordi garanteerimisega. KredExi eesmärgiks on luua võimalusi ettevõtluse arenguks.