Koostöös KredExiga pakuvad ettevõtetele pikaajalist laenu ka SEB Pank ja DnB NORD Pank

02.06.2009

Ettevõtete pikaajalise finantseerimisega seonduvate probleemide leevendamiseks pakub KredEx koostöös pankadega ettevõtetele pikaajalisi laene. Alates 29. maist saab laenu taotleda lisaks UniCredit Bank Eesti filiaalile ka SEB Pangast ja DnB NORD Pangast.

„Laenuressursiga kaasnev hüve väljendub eelkõige madalamas intressimarginaalis. SEB-le on äärmiselt oluline, et meie eksportivatel klientidel on võimalik laenuressurssi kasutada ning seeläbi tavapärasest väiksemaid finantskulusid kanda,“ märkis SEB juhatuse esimees Ahti Asmann. KredExi ja pankade koostöös pakutava laenu tingimused on sarnased tavapärasele pangalaenule, kuid võimaldatakse pikka laenuperioodi pikkusega 2 kuni 10 aastat. Maksimaalseks laenusummaks on 30 mln krooni ettevõtte kohta. Laenu sihtgrupiks on vähemalt 3 aastat tegutsenud ettevõtted, mille ekspordikäive viimasel majandusaastal oli vähemalt 8 mln krooni ja mitte vähem kui 20% ettevõtte kogukäibest (soovituslikult rohkem kui üks välisostja). Nimetatud laenu saamiseks tuleb pöörduda panka, kus ettevõte läbib tavapärase krediidikontrolli.  KredExi ja pankade koostöös pakutavat pikaajalist laenu rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Ettevõtetele pikaajalise laenu pakkumine KredExi ja pankade koostöös on üks eksportivatele ettevõtetele suunatud riikliku tugipaketi meetmetest. Tugipaketi raames pakub KredEx alates aprilli algusest ettevõtetele ka edupõhise intressiga allutatud laenu.