Koostöös KredExiga pakub ettevõtetele pikaajalist laenu ka Swedbank

20.07.2009

Ettevõtete pikaajalise finantseerimisega seonduvate probleemide leevendamiseks pakub KredEx koostöös pankadega ettevõtetele pikaajalisi laene. Alates 20. juulist saab laenu taotleda ka Swedbankist.  

Lisaks Swedbankile pakuvad pikaajalist laenu UniCredit Bank Eesti filiaal, SEB Pank ja DnB Nord Pank. KredExi ja pankade koostöös pakutava laenu tingimused on sarnased tavapärasele pangalaenule, kuid võimaldatakse pikka laenuperioodi pikkusega 2 kuni 10 aastat. Maksimaalseks laenusummaks on 30 mln krooni ettevõtte kohta. Laenu sihtgrupiks on vähemalt 3 aastat tegutsenud ettevõtted, mille ekspordikäive viimasel majandusaastal oli vähemalt 8 mln krooni ja mitte vähem kui 20% ettevõtte kogukäibest (soovituslikult rohkem kui üks välisostja). Nimetatud laenu saamiseks tuleb pöörduda panka , kus ettevõte läbib tavapärase krediidikontrolli.  KredExi ja pankade koostöös pakutavat pikaajalist laenu rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Ettevõtetele pikaajalise laenu pakkumine KredExi ja pankade koostöös on üks eksportivatele ettevõtetele suunatud riikliku tugipaketi meetmetest. Tugipaketi raames pakub KredEx alates aprilli algusest ettevõtetele ka edupõhise intressiga allutatud laenu.