Koolitus tehniliseks konsultandiks pürgijatele

03.04.2023

02-23.05.2023 korraldab Tallinna Tehnikaülikool koolituse tehniliseks konsultandiks pürgijatele. Koolitusele on oodatud spetsialistid, kellel on soov omandada teadmisi ja asuda täitma tehnilise konsultandi ülesandeid.

Kes on tehniline konsultant?

Tehniline konsultant nõustab korterelamu rekonstrueerimistoetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete tegemisel, ajakavade koostamisel jm vajalike protsesside juures. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes eelkõige enne rekonstrueerimise algust, kuid ka hilisemas protsessis.

Koolitusel läbitavad teemad:

  • Korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotlemise tehnilised tingimused.
  • Tehnilise konsultandi koostöö korteriühistu juhatusega.
  • Nõuded ehitusprojektidele.
  • Nõuded hoone sisekliima tagamiseks.
  • Küttesüsteemid ja nende uuendamine.
  • Nõuded korterelamute õhuvahetusele. Õhuvahetuse tagamise põhimõtted.
  • Toimivad ventilatsiooni seadmed.
  • Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ja ehitushangete läbiviimine hankeregistris.


Huvi korral uuri lisainfot SIIT.

Küsimuste korral võta ühendust: Livia Kask, [email protected].