Kodutoetust sai 337 lasterikast peret

22.11.2019

KredExi kodutoetust said sel aastal 337 kolme- ja enamalapselist vähekindlustatud peret, kokku kasvab nendes peredes 1192 last. Ühtekokku eraldati tänavu toetusteks üle 3,1 mln euro. Alates järgmisest aastast on peredel võimalik senisest rohkem toetust taotleda.

Sel aastal sai toetust kuni 8000 eurot, sealjuures korduval taotlemisel kuni 5000 eurot. Tänavu oli keskmine toetussumma 7252 eurot. Peredele, kelle elamistingimused vajavad olulist parandamist, on hindamiskomisjoni ettepanekul võimalik eraldada ka suuremat toetust. Sel aastal oli selliseid toetusi 6, millest suuremad ulatusid maksimaalse 14 000 euroni. Kõige rohkem toetuse saajaid elab Ida-Virumaal (57), Harjumaal (43) ja Tartumaal (31).

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas sel nädalal määruse, millega jätkub paljulapseliste perede jaoks kodude soetamise toetus uuel aastal suuremas mahus. „Juba üle kümne aasta on riik peresid toetanud ning ka selle aasta jõuludeks saab üle kolmesaja pere endale riigipoolse kingi. Riik soovib luua paljulapselistele peredele paremaid elutingimusi ning uuel aastal on võimalus veelgi rohkem tuge saada,“ märkis Aas.

Toetuse maksimaalne summa on uuest aastast 10 000 eurot taotleja kohta ning toetust saab taotleda kahel korral. Kui pere on ühe korra toetust saanud, siis teisel korral on suurim summa endiselt 5000 eurot, välja arvatud juhul kui peres on vähemalt viis last. Sel juhul on toetus ka teisel korral kuni 10 000 eurot. Kui taotleja elamistingimused on väga halvad, siis on võimalik piirsummat tõsta lausa 18 000 euroni.

Sel aastal toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu leibkonna liikme kohta 2018. aastal 152 eurot kuus. Esines ka 27 perekonda, kelle maksustatav sissetulek leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal 0 eurot. Kõige lasterikkamates peredes kasvab 9 ja 7 last, 11 toetust saanud peres kasvab 6 last. Toetuse saajate seas oli veel 26 viielapselist, 87 neljalapselist ja 211 kolmelapselist perekonda.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul lahendab kodutoetus korraga mitut olulist murekohta. „Toetuse eraldamine on näidanud, et paljude kodude soojapidavus, sisekliima ja tihti ka sanitaarne seisukord ei vasta elementaarsetele nõuetele ning mõjutab muuhulgas eriti laste tervist ja heaolu. KredExi kodutoetus võimaldab luua lasterikastele peredele paremad elamistingimused, ent aitab samal ajal suurendada ka meie hoonete energiatõhusust. Eesmärkidena on kahtlemata olulised mõlemad, sest Eestis kulub endiselt ebamõistlikult suur osa energiast hoonete kütmisele,“ arutles Reinsalu.

Kõige enam antakse toetust eluaseme renoveerimiseks, püstitamiseks või ümberehitamiseks (213 korral). 124 peret sai toetust kodu soetamiseks.

Tegemist on riikliku tagastamatu toetusega, mis on mõeldud vähekindlustatud lasterikastele peredele eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks. Toetust saavad taotleda perekonnad, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle viimase aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonna liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot.

Taotlejate eluaseme olukorda hindas komisjon, kuhu kuulusid KredExi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.