Kodutoetust KredExilt saab 423 lasterikast pere

01.12.2008

KredExile laekus laseterikastelt peredelt 1 546 taotlust kogusummas 231,8 mln krooni, millest rahuldati 423 taotlust kogusummas 70,2 mln krooni. Keskmiseks toetussummaks teeb see 166 071 krooni. Kõige rohkem rahuldati taotlusi Tartumaalt (48), järgnesid Viljandimaa (45) ja Pärnumaa (42).

Toetuse saaja keskmine maksustatav tulu (v.a. vanemahüvitis) oli 2006 ja 2007 aastal ühe pereliikme kohta 899 krooni kuus ning nad elavad koos 5,6 lapsega 3-toalisel elamispinnal, mille suuruseks on 51,64 m2. Toetuse saajate hulgas oli ka 55 peret, kelle keskmine maksustatav tulu (v.a vanemahüvitis) 2006 ja 2007 aastal oli 0 krooni. Kõige lasterikkamas peres (Narva linnas) kasvab neliteist (14) kuni 19 aastast last.
KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri kommentaar: „Taotlejate eluaseme olukorda hindas 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid KredExi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad. Taotlusi hinnates tuli tõdeda, et lasterikaste perede eluaseme olukord on väga raske – paljudel juhtudel puudub majapidamises isegi külm vesi, pesemisvõimalustest rääkimata, elatakse väga kitsastes tingimustes, elamuid ei suudeta korras hoida – katused jooksevad läbi, selle tagajärjel on ruumides hallitus jne. Loodame, et toetus on tõsiseks abiks elamispinna renoveerimisel või laiendamisel ja sellega paranevad märkimisväärselt 2 352 lapse elamistingimused.”

Kõigile taotlejatele saadetakse selle nädala jooksul otsuse kohta kirjad. Järgnevalt peavad positiivse otsuse saanud pered võtma KredExiga ühendust lepingu sõlmimiseks toetuse kättesaamiseks.

KredEx alustas 1.juulist paljulapselistele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud paljulapselistele peredele, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel kuni      6 000 krooni kuus. Toetusena finantseerib riik osa tehtud tööde/soetatud eluaseme maksumusest. Taotluste esitamise tähtaeg oli  30.september.