Kodukoha töövõimalused avanevad noortele KredExi Karjääriretkel

10.10.2019

Alates tänasest saavad gümnaasiumiõpilased kandideerida KredExi Karjääriretkedele, mis viivad kaheksa maakonna noored kokku nende kodukandi tööandjatega. Juba viiendat aastat toimuva algatuse eesmärk on hõlbustada noorte tulevasi karjäärivalikuid.

Pilt
Harjumaa koolinoored külastasid 2018. aastal teiste hulgas ka ettevõtet Estanc
Harjumaa koolinoored külastasid 2018. aastal teiste hulgas ka ettevõtet Estanc

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul soovitakse programmiga noortele tutvustada erinevaid ameteid just nende enda kodukohas. “Soovime aidata kaasa, et noortel oleks rohkem infot oma karjäärivalikute tegemiseks ning samas ka julgust mõelda ettevõtlikult. Selleks viime õpilasi ettevõtetesse kohapeale, et nad saaksid oma silmaga näha, milliseid tulevikuvõimalusi nende kodupiirkonna ettevõtted pakuvad,” selgitas Aus, lisades, et kasu ekskursioonidest on kindlasti kahepoolne. “Praeguses tööturusituatsioonis, kus rahvastik vananeb ja töökäsi jääb aina vähemaks, on ka ettevõtted mõistnud, et on oluline panustada järelkasvu tagamisse.” 

Karjääriretked viivad õpilased ühe päeva jooksul ekskursioonile kuni kolme oma kodumaakonna ettevõttesse, kus neile tutvustatakse ettevõtte tegevusvaldkonda ja erinevaid karjäärivõimalusi.  Nii mõneski ettevõtetes tekib noortel võimalus ka ise tööd järgi proovida. Karjääriretked toimuvad 12.-15. novembril kaheksas maakonnas: Harjumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal, Tartumaal, Järvamaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Võrumaal. 

Et kõigil klassidel oleksid võrdsed võimalused Karjääriretkedel osalemiseks, viib KredEx läbi konkursi, kuhu oodatakse hiljemalt 21. oktoobril 9.-12. klassidelt lühikest motivatsioonikirja või - videot aadressile [email protected]. Video tuleb üles laadida kas oma kooli Facebooki või Youtube’i ning seejärel saata link eelnimetatud aadressile. Kõigi laekunud soovide seast valitakse 28. oktoobriks välja klassid, kes tänavu ekskursioonidel osalevad.

Ettevõtete tutvustamise ja karjääriretkede korralduse eest vastustab KredEx. Karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi. Projekti senise nelja tegutsemisaasta jooksul on programmis osalenud ligi 1000 noort.