Kevadel avaneb üürielamute toetuse taotlusvoor

24.01.2023

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut allkirjastas määruse, mis paneb paika üürielamute rajamise toetuse tingimused. Kevadel avaneb taotlusvoor, mille tulemusena saab rajada üle Eesti sadakond uut kodu.

Pilt
Foto: Rivo Veber
Foto: Rivo Veber

„Väikelinnades on praegu tänapäevastest üüripindadest terav puudus, kuid nõudlust jagub. Oluline on anda võimalus luua kodu väiksemates piirkondades ka neile, kel pole elamispinna ostmiseks hetkel võimalust või ongi vajadus just ajutise elamispinna järele. Panustamine kaasaegsetesse ja energiatõhusatesse eluruumidesse maakonnakeskustes ja väikelinnades on regionaalpoliitiliselt väga vajalik, et kõik spetsialistid ja tööandjad ei koliks suurematesse linnadesse,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Minister lisas, et väljaspool Tallinna ja Tartu kuldset ringi on uusarenduste ehitamine turutingimustes pea võimatu, mistõttu on tarvis riigi tuge. „Riigi ja omavalitsuste abiga loodud üürimajad on seni olnud eranditult edulood. Pean vajalikuks, et üürielamute programmi suunataks riigieelarvest järgnevatel aastatel juba kordades suuremad summad,“ ütles Sikkut.

Riigieelarvest on üürimajade ehituseks ja renoveerimiseks ette nähtud 5 miljonit eurot. Maksimaalne toetusmäär on 50 protsenti projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui miljon eurot omavalitsuse kohta. Seda saavad hakata taotlema kohalikud omavalitsused, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut ning nende lähivaldasid. Omavalitsustel on ka erainvestorite kaasamise võimalus. Toetuse tulemusena lisandub üle Eesti hinnanguliselt umbes 100 uut kodu ning üüripindu hakatakse pakkuma hinnanguliselt 200 inimesele.

Toetust saab taotleda nii üürielamu rajamiseks kui ka üürielamuna kasutusse võetava või sellena kasutuses oleva hoone ümberehitamiseks. Uues taotlusvoorus on varasemast rohkem tähelepanu pööratud projektide ruumimõju hindamisele ja kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete järgimisele, samuti elamute elektri varustuskindluse tagamisele.

Taotlusvooru viib läbi EASi ja KredExi ühendasutus ning voor avaneb 3. aprillil. Rohkem infot toetuse kohta leiad meie kodulehelt ja määrusega saad tutvuda Riigi Teatajas.

Riiklikku üürielamute toetust said kohalikud omavalitsused taotleda ka 2017. aastast kuni 2019. aastani, mil riik investeeris üürielamufondi loomisse 19 miljonit eurot. Investeeringuid tehti eelkõige piirkondades, kus esineb turutõrge ning üürielamispindade pakkumine ei vasta leibkondade vajadustele. Toetuse abil ehitati kokku 13 uut hoonet ning rekonstrueeriti 8. Ülevaate seni riigi toetuse abil loodud üürimajadest leiab MKMi kodulehelt.