Kavandatav fond parandab Eesti kõrgtehnoloogiliste ettevõtete finantseerimisvõimalusi

02.11.2020

Eesti riigile kuuluv riskikapitali fondivalitseja SmartCap alustab loodava fondi esialgsete tingimuste tutvustamist. Fondi eesmärk on parandada kõrgtehnoloogiliste pikema arendustsükliga ettevõtete rahastusvõimalusi.

Pilt
SmartCap
SmartCap

SmartCapi juhatuse liikme ja fondijuhi Sille Pettai sõnul on kõrgtehnoloogiliste ettevõtete fondi konkurss jõudnud turukonsultatsiooni faasi, mis on viimane etapp fondi tingimuste ettevalmistamises. “Fondi kontseptsiooni loomisel oleme konsulteerinud Eesti ülikoolide, turuosaliste ja riskikapitalituru professionaalidega Eestis ja välismaal. Tänaseks oleme jõudnud konkursi ettevalmistamise lõppetappi ning ootame kavandatavatele kõrgtehnoloogiliste ettevõtete fondi tingimustele tagasisidet potentsiaalsetelt fondivalitsejatelt,” sõnas Pettai.

Loodav fond hakkab investeerima kõrgtehnoloogilistesse ettevõtetesse, mille toode või teenus ning ärimudel tuginevad ennekõike teadus- ja arendustööl ning sellega kaasneval intellektuaalomandi kommertsialiseerimisel. SmartCap paigutab riigipoolse ankurinvesteeringuna fondi 15 miljonit eurot. Lisaks peab avaliku konkursi käigus valitud fondivalitseja kaasama fondi ka erakapitali. 

“Soovime leida fondivalitseja meeskonna, kes on võimeline kasvatama alustavatest tehnoloogiaettevõtetest järgmised edulood. Tegemist võib olla nii mõne juba tegutseva kui ka alles loodava fondivalitsejaga. Oluline on, et meeskonna teadmised, kompetents ja kogemused toetavad eesmärgi saavutamist,” tõi Pettai välja. Fondi tingimuste väljatöötamisse ning fondivalitseja valimisse on SmartCap kaasanud ka pikaajalise rahvusvahelise era- ja riskikapitali investeeringute kogemusega eksperdi Troy A. Weeks´i.

Kõrgtehnoloogiliste ettevõtete fondi turukonsultatsioon algab 2. novembril ning kestab 23. novembrini. Selle eesmärk on saada turuosaliste vahetut tagasisidet indikatiivsetele tingimustele, mis on leitavad aadressil www.smartcap.ee/deeptech. Konkurss fondivalitseja leidmiseks kuulutatakse välja detsembri lõpus ning sobiv fondivalitseja leitakse avaliku konkursi käigus. Valik tehakse 2021. aasta teises kvartalis.
 

SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja ning alates 2017. aastast tegutseb SmartCap sihtasutuse KredEx tütarettevõtjana. SmartCapi poolt valitsetava riskikapitali fondi vara investeeritakse riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali suure rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga teadus- ja tehnoloogiamahukatesse varase faasi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis asuvad peamiselt Eestis.