Karjääriretked aitasid sadadel koolinoortel karjäärivalikuid teha

26.11.2018

KredExi Karjääriretked avasid kaheksa maakonna 240 õpilastele võimaluse kohtuda oma kodupiirkonna tööandjatega, et tutvustada noortele kodukandis erinevaid karjäärivõimalusi. 8.- 12. klasside õpilased käisid 22 ettevõttes tutvumas nende igapäevatööga. 

Noorte tagasisidest selgus, et ligi pooled osalenud õpilastest polnud varem ettevõtteid külastanud ja oma silmaga reaalse tööga tutvumise kogemus oli nende jaoks esmakordne. Noortele avaldas külastatud ettevõtetes põneva töö kõrval kõige enam muljet uuenduslike seadmete ja masinate kasutamine, sõbralik ja avatud suhtlemine ning ka see, et noored on ettevõtetesse oodatud. Ekskursioonipäeva järel kinnitasid noored nagu ühest suust, et soovivad ka edaspidi ettevõtetesse külaskäike ette võtta ning valdavas enamuses soovivad minna külastatatud firmadesse praktikale või tulevikus ka tööle.

Raasikul tegutseva Mistra-Autex AS juhataja Priit Tamme sõnul avas tehas oma uksed õpilastele, et anda neile juba varakult aimu tööstusvaldkonna karjäärivõimalustest. “Tänapäeval räägitakse palju noortest ja ettevõtlikkusest ning selle all mõeldakse tihti vaid seda, et noored looks oma ettevõtte ning asuksid selle all omi ideid arendama. Aga mida peaksid tegema need, kes oma ettevõtet avada ei taha? Selleks ongi juba loodud, edukad ja innovatiivsed ettevõtted, kes ootavad noori oma ideid just seal teostama,” selgitas Priit Tamm.  “Noortel väga sellist infot ei laeku, et milliseid töid üldse tööstuses tehakse. Pigem kujutatakse ette liinitöölist, aga mitte näiteks tootmisjuhti. Tööstust kirjeldades räägivad noored võibolla liinitöölise ülesannetest, aga teadmatuks jääb tootmisjuhi, kvaliteedijuhi või hoopis sisseostja tegevusala,” lisas Priit Tamm, kes loodab, et karjääriretked aitavad noortel just neile sobiva eriala leida, võttes arvesse millised on tema eeldused ja mida teha soovitakse.

Lääne-Virumaal elementmajade tootmisega tegeleva Production House tegevjuht Margus Nisumaa peab selliste karjääriretkede korraldamist väga vajalikuks. “Karjäärivaliku tegemine on noortele üks raskemaid otsuseid ja meil on hea meel, kui saame tutvustada meie ettevõtte tegemisi,” rääkis Nisumaa.  “Õpilaste külaskäigud töötavatesse ettevõtetesse annavad positiivset sidet nii õpilastele kui ka tulevastele tööandjatele. Tööandjad ootavad pikisilmi noori, kes on saanud lisaks teooriale ka reaalset praktilist õpet,” lisas noortega kohtumise järel Nisumaa. 

Kuressaares tegutseva Ouman Estonia OÜ juhatuse liige Erik Keerberg sõnul on väga tähtis juba varakult näidata noortele ettevõtluse ja tööelu erinevaid vorme.  “Kõrvuti IT valdkonnast tuttava softi kirjutamisega on meie kõigi seisukohast ülioluline arendada ka tööstust - põllumajandust. Tööstus annab suure osa riigi rikkusest. Noortele on vaja tutvustada, et tööstus digitaliseerub ning järjest rohkem vajatakse tehnilise ettevalmistuse ja digioskustega töötajaid. Sellega peab kaasas käima ka haridussüsteem,“ rääkis Keerberg.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul annavad karjääriretked noortele ainulaadse võimaluse kokku puutuda reaalse tööeluga. “Selliseid teadmisi, mida õpilased saavad vahetus kontaktis tööandjatega nende töökeskkonnas, pole õpilastel koolipingist kuidagi võimalik saada. Karjääriretked avardavad noorte arusaamisi erinevatest tulevikuvõimalustest ja aitavad paremini ka karjäärivalikuid teha,” sõnas Jarmo Liiver.

Karjääriretked toimusid kokku kaheksas maakonnas: Harjumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Saaremaal, Tartumaal, Põlvamaal ja Jõgevamaal. Sel aastal neljandat korda toimunud karjääriretkede projekti korraldas KredEx ja läbiviimist rahastas Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi.

Fotodel Loksa Gümnaasiumi õpilased tutvumas Estanc ja Mistra-Autex tegemistega:  https://bit.ly/2DXtefu