Juhan Parts: Lasterikastele peredele tuleb tagada head elamistingimused

28.04.2010

Esmaspäeval majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi allkirjastatud otsusega avaneb tänasest lasterikastele peredele kodutoetuse jagamise uus taotlusvoor. Toetuse eesmärk on nelja- ja enamalapseliste perede elamistingimuste parandamine ja kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.

„Korralik kodu on oluline iga Eesti inimese jaoks. Et saavutada sündimuse kasv ja Eesti rahvastiku positiivne iive, tuleb täna kasvavatele lastele tagada head elutingimused,“ sõnas minister Juhan Parts, kelle algatusel kodutoetuste jagamist 2008. aastal alustati.

„Minu jaoks on lasterikastele peredele kodutoetuse jagamine väga oluline ja näen, et on tarvis astuda samm edasi ja kehtestada toetus ka seadusega, et lasterikastel peredel oleks oma elamistingimuste suhtes kindlustunne ka tulevikus,“ lisas Parts.

2008. ja 2009. aasta taotlusvoorude tulemusena on toetatud 759 perekonda, kus sirgub kokku ligi 4000 last. Lisaks eelnevatel aastatel jagatud 119,2 miljonile kroonile toetatakse peresid sel aastal täiendava 35 miljoni krooniga.

Ühele perele maksimaalselt 200 000 krooni antava toetusega on võimalik vähendada eluasemelaenu põhiosa tagasimakset, soetada eluase, ehitada, rekonstrueerida, renoveerida või laiendada oma elamist, rajada asendada või muuta oma elamises tehnosüsteeme või –võrke.

Toetuse eraldamine toimub Sihtasutuse KredEx kaudu, kes võtab toetusi vastu 28. aprillist 31. maini 2010.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade,
28.04.2010