Järgmise nelja aastaga saavad ettevõtjad ligi 2,1 miljardit krooni

18.10.2007

Täna, 18. oktoobril kinnitas Vabariigi Valitsus arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013” rakendusplaani aastateks 2008-2011, millega täpsustatakse ligi 2,1 miljardi krooni kasutamist järgmise nelja aasta jooksul. Enamik riigieelarvelistest vahenditest tuleb selleks Euroopa Liidu struktuurifondidest. 2008. aastal rahastatakse ettevõtluspoliitika tegevusvaldkondi järgmises mahus: - teadmiste ja oskuste arendamine: 61 mln krooni; - ettevõtete investeeringute toetamine ja kapitalile ligipääsu parandamine: 172 mln krooni; - ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine: 94 mln krooni; - õiguskeskkonna arendamine: 15 mln krooni. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ettevõtlustalituse juhataja Piret Koobase sõnul on järgmise aasta suurimaks prioriteediks algava perioodi ettevõtluse toetusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine. „Täiesti uue meetmena avaneb investeeringutoetuse programm, selle eesmärgiks on soodustada kaasaegsete tehnoloogiate kasutusele võtmist. Samuti algab järgmisel aastal ettevõtlusorganisatsioonidele suunatud programm eesmärgiga tõsta nende haldusvõimekust - parandada ettevõtlusorganisatsioonide oskusi osaleda ja kaasa rääkida poliitika kujundamise protsessis,” ütles Koobas. Rakendusplaan on suunatud arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013” üldeesmärkide täitmisele ning aitab seeläbi kaudselt kaasa Eesti ühiskonna heaolu kasvule. Rakendusplaani koostas MKM ning tegevuste peamisteks elluviijateks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Sihtasutus KredEx. Õiguskeskkonna arendamisele suunatud tegevusi koordineerivad aga Justiitsministeerium ja Riigikantselei. Kanal: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteadeKuupäev: 18.10.2007

Täna, 18. oktoobril kinnitas Vabariigi Valitsus arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013” rakendusplaani aastateks 2008-2011, millega täpsustatakse ligi 2,1 miljardi krooni kasutamist järgmise nelja aasta jooksul. Enamik riigieelarvelistest vahenditest tuleb selleks Euroopa Liidu struktuurifondidest. 2008. aastal rahastatakse ettevõtluspoliitika tegevusvaldkondi järgmises mahus: - teadmiste ja oskuste arendamine: 61 mln krooni; - ettevõtete investeeringute toetamine ja kapitalile ligipääsu parandamine: 172 mln krooni; - ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine: 94 mln krooni; - õiguskeskkonna arendamine: 15 mln krooni. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ettevõtlustalituse juhataja Piret Koobase sõnul on järgmise aasta suurimaks prioriteediks algava perioodi ettevõtluse toetusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine. „Täiesti uue meetmena avaneb investeeringutoetuse programm, selle eesmärgiks on soodustada kaasaegsete tehnoloogiate kasutusele võtmist. Samuti algab järgmisel aastal ettevõtlusorganisatsioonidele suunatud programm eesmärgiga tõsta nende haldusvõimekust - parandada ettevõtlusorganisatsioonide oskusi osaleda ja kaasa rääkida poliitika kujundamise protsessis,” ütles Koobas. Rakendusplaan on suunatud arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013” üldeesmärkide täitmisele ning aitab seeläbi kaudselt kaasa Eesti ühiskonna heaolu kasvule. Rakendusplaani koostas MKM ning tegevuste peamisteks elluviijateks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Sihtasutus KredEx. Õiguskeskkonna arendamisele suunatud tegevusi koordineerivad aga Justiitsministeerium ja Riigikantselei. Kanal: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Kuupäev: 18.10.2007