IT-teenuste pakkuja laienes KredExi abiga Lõuna- Aafrika turule

10.12.2007

Smartlink Terminal OÜ, kelle peamisteks tegevusaladeks on klientidele terminalitöökohtade teenuse pakkumine, IT alaste spetsiaallaheduste loomine ning strateegiate ja visioonide väljatöötamine, laiendas oma teenuste pakkumist KredExi abil ka Lõuna-Aafrika turule.

 Ettevõtte juhatuse esimehe Henrik Põder’i sõnul tekkis mõte vallutada Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) turgu nagu paljud asjad läbi juhuse. „KredExi tagatis võimaldas saada pangast lisafinantseerimist ning seeläbi mõtte teoks teha. Peab ütlema, et LAV on osutunud siiani kõige edukamaks välisturuks”, ütles Henrik Põder

 „Hetkel tegutseme seal juba laiemalt töötades välja uusi teenuseid. Lõplikult peab läbimurre turul selguma 2008-2009 aastal”, lisas ta.

 Smartlink OÜ loodi 2000. aastal, et pakkuda Eestis IT-teenuseid. 2003. aastal loodi selle kõrvale firma Smartlink Terminal OÜ eesmärgiga koondada ühte ettevõttesse terminallahenduste know-how ja pakkuda läbi selle ettevõtte terminallahendusi klientidele Eestis ning ka välismaal. Ettevõte on tegelenud peamiselt toodete arendamisega, partnerlussuhete arendamisega ning turu-uuringutega erinevatel välisturgudel nagu Saksamaa, USA, Poola, LAV, India, Lõuna-Korea. Tooteid ja teenuseid on müüdud Eestis, Poolas, USA-s ja Lõuna- Aafrika Vabariigis. Hetkel keskendub ettevõte LAV-i ja Poola turgudele, mille näol on tegemist kahe väga suure potentsiaali ja mahuga turuga.

 KredEx on riigi poolt loodud eesmärgiga aidata ettevõtetel areneda ja tõsta nende konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul. Eesti ettevõtetele pakub KredEx laenukäendust, kapitalilaenu ja ekspordigarantiid. Käesoleval aastal on ettevõtted novembri lõpu seisuga võtnud pankadest oma tegevuse arendamiseks KredExi abiga laenu kokku 602 miljoni krooni ulatuses.