Iga viies iduettevõte on asutatud startup-viisa abiga

29.05.2021

Startup-viisa abiga on Eestis asutatud 229 iduettevõtet ehk umbes 20% startup-andmebaasis olevatest iduettevõtetest. Startup-viisaga Eestisse asutatud iduettevõtted on Eesti riigile tasunud selle aasta esimeses kvartalis 800 000 eurot tööjõumakse, mis on 15% enam võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga.

Pilt
Eve Peeterson
Eve Peeterson

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on 2017. aastal alguse saanud startup-viisa programm end aastatega igati õigustanud. “Neli aastat tagasi, kui startup-viisa programm käivitati, oli see julge samm, mis võimaldas Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, oma iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada. Täna võtavad teised riigid meist eeskuju, sest globaalne konkurents nii välistalentide kui ka iduettevõtete asutajate meelitamiseks on läinud aastatega aina teravamaks,” ütles Peeterson.

Välismaalaste poolt startup-viisa abiga asutatud iduettevõtted on selle aasta esimeses kvartalis Eestile maksnud 751 000 eurot tööjõumakse ehk 15% enam kui aasta varem. Startup-viisa abiga asutatud iduettevõtted annavad Eestis tööd 260 inimesele ning töötajate arv on aastaga kasvanud 6%. Startup-viisa abiga asutatud suurim tööandja on hetkel iduettevõte Glia, kus töötab 70 inimest. Iduettevõte oli ka suurimaks tööjõumaksude maksjaks, tasudes Eesti riigile selle aasta esimeses kvartalis 300 000 eurot tööjõumakse.

Selle aasta esimese kolme kuuga on startup-viisa abil Eestis loodud viis uut iduettevõtet. 2020. aastal loodi 31 ja 2019. aastal 52 iduettevõtet. “Numbritest on selgelt näha, et möödunud aastal alguse saanud koroonakriis on avaldanud tugevat mõju ning välismaalaste aktiivsus iduettevõtete asutamisel langes,” tõdes Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Startup-viisaga kaasnevate hüvede kasutamiseks peab iduettevõte saama siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee poolse hinnangu, kas ettevõte vastab seaduses välja toodud iduettevõtte definitsioonile. Startup-andmebaasi andmetel on selle aasta 1. kvartali seisuga startup-viisat kasutanud välistalentide Eestisse toomiseks 112 iduettevõtet ehk iga kümnes Eesti iduettevõte. Startup-viisat talentide Eestisse toomiseks kasutanud iduettevõtete kogukäive oli selle aasta 1. kvartalis 28,7 miljonit eurot ning maksu- ja tolliameti andmetel töötas neis kokku 1081 inimest ehk 17% kõikidest idusektori töötajatest.’.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.