Iduettevõtted maksavad Eesti keskmisest kaks korda kõrgemat palka

28.02.2022

Statistikaameti andmetel töötas Eesti iduettevõtetes mullu vähemalt ühe päeva 10 956 inimest ehk 2% kõigist Eesti töötajatest. Idufirma töötaja keskmine brutopalk oli 2591 eurot ehk 1,9 korda suurem kui Eesti keskmine samal ajal.

Statistikaameti andmete järgi teenisid Eestis vähemalt ühe päeva töötanud inimesed mullu brutona keskmiselt 1380 eurot kuus. Eesti iduettevõtetes töötanud eestlaste keskmine palk oli samal ajal 2462 eurot ning välismaalt palgatud talentide keskmine kuusissetulek ulatus 2718 euroni. Vanusegrupiti teenivad suurimat keskmist brutokuupalka iduettevõtetes 41-50-aastased töötajad, kelle keskmine töötasu oli koguni 3389 eurot.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti idusektor loob eelkõige kõrget lisandväärtust loovaid töökohti ning nõudmised töötajate kompetentsile ja haridusele on keskmisest kõrgemad. “Eesti idusektor on oluline tööandja - iga 64-s Eesti töötaja töötas mõnes iduettevõttes vähemalt ühe päeva. Tööjõupuudust on Eestis teravalt tunda ning iduettevõtete jaoks on sobiva kvalifikatsiooniga töötajate leidmine muutumas tõsiseks väljakutseks. Numbrid paraku näitavad, et kohalik tööjõuturg ei suuda kiiresti kasvavaid vajadusi samas tempos katta ning välistalentide roll meie kohalike iduettevõtete kasvus ja arengus suureneb aastast aastasse,” sõnas ta.

Kõikidest iduettevõtete töötajatest 65% on eestlased, kusjuures aasta varem oli vastav näitaja 68%. Välismaalasi töötas mullu kohalikes idufirmades 28%, neist Euroopa Liidu kodanikke oli 5% ning 23% töötajatest on pärit väljastpoolt Euroopa Liitu. Euroopa Liidu riikidest olid kõige populaarsemad riigid töötajate värbamiseks Itaalia, Läti,  Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa. Väljastpoolt Euroopa Liitu on Eesti iduettevõtjad kõige tihedamini palganud töötajaid Venemaalt, Nigeeriast, Ukrainast, Indiast ja Brasiiliast.

Suurem osa ehk 61% iduettevõtete töötajatest on kõrgharidusega, omades kas bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi. Kusjuures välismaalt pärit töötajate haridustase on veelgi kõrgem - 77% neist on kõrgharidusega.

Eesti idufirmade suurim töötajate grupp on tippspetsialistid, kes moodustavad 46% kõigist töötajatest, sealjuures enim on IKT tippspetsialiste (57% tippspetsialistidest), kellest suurema osa ehk 54% moodustavad tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud. Tippspetsialistide kohal töötavate inimeste keskmine brutopalk oli mullu 3137 eurot.

Juhina töötab 12% iduettevõtete töötajatest ning juhi kohal töötavate inimeste keskmine brutopalk oli 3721 eurot. Kontoritöötajad ja klienditeenindajad moodustavad 17% töötajatest ja nende keskmine brutopalk oli 1512 eurot. Tehnikuid ja keskastme spetsialiste töötas idusektoris 11% ja nad teenisid brutopalgana 1997 eurot kuus.

Suurima keskmise brutopalgaga tegevusvaldkond Eesti idusektoris oli transport ja logistika, kus töötajad teenisid mullu keskmiselt 3283 eurot kuus. Sellele järgnes kommunikatsioonivaldkond, kus töötajatele maksti 2941 eurot kuus ning kübertehnoloogia valdkond, kus keskmine töötasu moodustas 2891 eurot.

Eesti iduettevõtete töötajatest 63% on mehed ja 37% naised. Iduettevõtte keskmine töötaja on ka üsna noor - 45% idufirmade töötajatest on vanuses 21-30 aastat ning veel 41% on vanuses 31-40 aastat.  

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.