Ida-Virumaa saab 600 000 eurose rahasüsti

01.06.2022

Startup Estonia ja Rahandusministeerium sõlmisid lepingu, et panustada 661 100 euroga järgmise kolme aasta jooksul Ida-Virumaa iduettevõtete võrgustiku edasiarendamisse, idavirumaalaste ettevõtlikkuse suurendamisse ning uute iduettevõtete tekkimisse regioonis.

Pilt
Ida-Virumaa programmi raames on kolme eelneva aasta jooksul rahastamist saanud 23 erinevat organisatsiooni
Ida-Virumaa programmi raames on kolme eelneva aasta jooksul rahastamist saanud 23 erinevat organisatsiooni

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Ida-Virumaa programmi vahenditest iduettevõtluse arendamine piirkonnas regionaalvaldkonna prioriteediks, et pakkuda Eesti ühe suurema elanike arvuga, kuid suure noorte väljarändega maakonnale atraktiivset alternatiivi Tallinnasse, Tartusse või sootuks välismaale kolimisele. 

“Eesmärk ei ole vaid kaasaegsete eneseteostusvõimaluste pakkumine kohalikele, vaid muuta kogu Ida-Viru atraktiivseks uusettevõtlusega alustamise kohaks ka väljast tulnutele,” märkis minister. “Koos Ida-Viru programmist toetatud nn Jõhvi koodikooli ja õiglase ülemineku fondi tegevustega uusettevõtluse suunal saame anda selge sõnumi, et tegusad inimesed ja ideed on oodatud ning võimalused kohalikke ja ka uusi tulijaid ootamas,” lisas Aab.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul tõestas 2018. aasta lõpus algatatud Ida-Virumaa iduettevõtete ökosüsteemi arendamise pilootprogramm oma vajalikkust ja tulemuslikkust ning uus leping lubab alustatud tegevusi jätkata, edasi arendada ja toetada uusi algatusi. “Programmi abiga said Ida-Virus hoo sisse ettevõtlikkust toetavad algatused ja tugiorganisatsioonid, sai loodud terviklik ökosüsteem iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning tekkisid ka uued ettevõtlikud meeskonnad ja ettevõtted. Mul on hea meel, et programmi lõppedes ei jää algatatud tegevus pooleli ning koostöös partneritega saame neid järgnevate aastate jooksul edasi arendada,” sõnas Peeterson.  

Rahandusministeeriumi ja Startup Estonia vahel sõlmitud lepinguga eraldatakse riigieelarvest aastatel 2022-2025 kokku 661 100 eurot.

Startup Estonia Ida-Viru regiooni projektijuht Anželika Pratkunas ütles, et programmi jätkumist on väga oodatud, sest kuigi eelnevate aastatega sai ära tehtud suur töö, ollakse täna veel suure teekonna alguses. “Lisaks ideele vajavad iduettevõtete asutajad iduettevõtte üles ehitamiseks ka toimivat tugivõrgustikku ning kui me vaatame iduettevõtte elutsüklit, siis on väga oluline, et me ei jätaks abita ühtegi potentsiaalset meeskonda sõltumata nende arenguetapist. Meie eesmärk on olla Ida-Virumaa startup-kogukonna aktiivne liige ning aidata kasvatada aina rohkem talente ja ettevõtlikke inimesi,” ütles Pratkunas ning lisas, et programmi positiivset mõju saab näha ka palju kaugemas tulevikus. “Ida-Virumaa on iduettevõtluse arendamiseks suure potentsiaaliga piirkond, kuid ettevõtliku põlvkonna kasvatamiseks, hoiakute muutmiseks ja toimiva ökosüsteemi edasiarendamiseks on vaja jätkata regioonis sihikindlat tööd,” lisas ta.

Ida-Virumaa programmi raames on kolme eelneva aasta jooksul korraldatud 150 üritust, millest võttis osa 17 000 inimest. Rahastamist on saanud 23 erinevat organisatsiooni, kelle tegevus on suunatud noorte ettevõtlikkuse arendamiseks, startup-algatuste ning regionaalse iduettevõtete ökosüsteemi loomiseks. Täna tegutseb Ida-Virumaal Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel 13 iduettevõtet, programmi alguses tegutses aga ainult kaks iduettevõtet.

Programm on aidanud kaasa Narva Loomeinkubaatori OBJEKTi avamisele ning Tallinna Teaduspargi Tehnopoli laienemisele Ida-Virumaale, programmeerimiskooli Edukoht ja noorte inkubatsiooni Enskied loomisele ning ka teistele algatuste sünnile regioonis. Startup Estonia Ida-Viru programmil on aktiivseid toetajaid Ida-Virumaa suurimate linnade esindajate ning haridusasutuste seas.

Startup Estonia tegevust Ida-Virumaal toetab Eesti riik vastavalt Ida-Virumaa tegevuskavas „Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030“ sisalduvatele tegevustele. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.