Ida-Viru korteriühistud ja omavalitsused saavad rekonstrueerimistoetust taotleda alates 24. jaanuarist

22.12.2023

24. jaanuaril avab KredEx toetusvooru korterelamute rekonstrueerimiseks Ida-Virumaal. Toetust on oodatud taotlema Ida-Virumaa korteriühistud ning ka omavalitsused, kui kortermaja on tervikuna nende omandis. Vooru maht on 9,4 miljonit eurot.

Pilt
Osaliselt renoveeritud kortermaja Narvas
Osaliselt renoveeritud kortermaja Narvas

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu julgustab kõiki taotlust esitama, sest kunagi varem pole Ida-Virumaal olnud paremaid võimalusi riikliku toe abil oma kodumaja korda teha. „On võimalik otsustada nii osalise kui ka tervikliku rekonstrueerimise kasuks ning mõlema puhul on võrreldes varasemate aegadega suurem toetuse määr. Kui varem kattis toetus tervikliku rekonstrueerimise puhul 50%, siis nüüd 70% tööde maksumusest. Osalise rekonstrueerimise puhul on toetusmäär 40%, varem oli see 30%.“

Lisaks suurele toetusmäärale abistavad riiklikud teenused ühistuid ka omafinantseeringuga toimetulekul. Kui pank laenu ei anna, saab taotleda KredExi korterelamu renoveerimislaenu. Samuti on abiks KredExi korterelamulaenu käendus, mida saab taotleda pangast.

Abiks on ka KredExi spetsiaalselt Ida-Virumaale suunatud tasuta nõustamine. Ida-Viru korteriühistuid teavitab KredExi Ida-Viru konsultant, keda saab kutsuda ka ühistu koosolekule. Kortermaja seisukorra ja rekonstrueerimisvajaduse kohta annab soovitusi KredExi tehniline ekspert. Enne vooru avanemist korraldab KredEx üle maakonna kõigile huvilistele infopäevi. Teave nõustamiste ja infopäevade, samuti toetuse tingimuste kohta on leitav veebilehelt kredex.ee/ida-virumaa.

Osalise rekonstrueerimise korral peab hoone muutuma vähemalt ühe klassi võrra energiasäästlikumaks. Terviklahenduse puhul tuleb saavutada C- või kõrgema klassi energiatõhususarv. Toetust antakse muu hulgas maja kandekonstruktsiooni ja välisfassaadi renoveerimiseks, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ning sademevee kogumissüsteemi paigaldamiseks, rõdude remondiks, elektriautode laadimistaristu rajamiseks, hoone elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks jne. Toetusel puudub miinimummäär. Tervikliku rekonstrueerimise korral on toetuse maksimummäär 1,5 miljonit eurot, osalisel maksimummäära ei ole.

Taotlusi saab esitada jooksvalt kuni vooru eelarve ammendumiseni riigi e-toetuste keskkonnas.

Taotlusvooru rahastab Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF).

EASi ja KredExi ühendasutus on üks osapool Euroopa Liidu projektis LIFE IP BuildEST, mis toob kokku eri osapoolte teadmised ja kogemused Eesti elamufondi rekonstrueerimiseks aastaks 2050.