Hoone energiamärgise väljastajate täienduskoolitus

14.11.2011

Tallinna Tehnikaülikool ootab osalejaid 21. novembril 2011 algavale Hoone energiamärgise väljastajate täienduskoolitusele. 

Koolitus on suunatud ehitus- ja kinnisvarafirmade töötajatele, ehitusjärelvalve spetsialistidele ja projekteerijatele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade hoone energiamärgise väljastamise alustest ning kutsestandardile vastavaid baasteadmisi. Koolitus toimub 5-l koolituspäeval, mil antakse ülevaade hoonete soojusvarustusest, küttest, ventilatsioonist ja ehitusfüüsikast. Põhiliselt keskendutakse energiamärgiste arvutamisele reaalsete objektide näidetel. Koolitus lõpeb testiga, mis on ettevalmistavaks proovikiviks enne kutseeksamile minemist.  Käsitletavad teemad on: 
  • Ehitusfüüsika, hoone piirdetarindid; 
  • Kraadpäevad; 
  • Hoonete soojusvarustus; 
  • Sisekliima; 
  • Küte; 
  • Ventilatsioon, lokaalkatlamajad; 
  • Elektritarbimine hoonetes;
  • Energiamärgise koostamise metoodika ja vormid. 
Koolitus toimub vahemikus 21.11.2011-12.12.2011  Viiepäevase koolituse hind on 454 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaksu.  Täpse koolituskavaga saate tutvuda TTÜ veebilehel: http://www.ttu.ee/taienduskoolitus/kalender/ Registreerimise tähtaeg on 15. november 2011.  Lisainfo:Ingrid KõksTallinna Tehnikaülikool Avatud ülikool,Tel 620 3606      ,[email protected]