Harju Maakohus andis kindlustuslepingu tühistamise vaidluses õiguse KredExile

13.05.2016

Harju Maakohus andis KredEx Krediidikindlustuse ja Windoori vahelises kohtuasjas õiguse Kredexile ning ei rahuldanud 13,8 miljoni eurose kindlustushüvitise maksmise nõuet.

Kohus nõustus KredEx Krediidikindlustuse seisukohaga, et Windoori kindlustusleping oli tühistatud õiguspäraselt ja põhjendatult ning kindlustusandjal puudub seoses Windoori Kasahstani tehingutega kohustus kindlustushüvitist maksta. Kohtus leidis kinnitust asjaolu, et Windoor sõlmis kindlustuslepingud pettuse teel, varjates teadlikult täiendavaid kõrvalkokkuleppeid.

KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla sõnul on KredEx kohtuotsusega rahul. „Kohtuotsus jõustub juhul, kui seda ei kaevata edasi, mistõttu ei saa vaidlust veel lõppenuks pidada. Arvestame võimalusega, et meil tuleb jätkata oma seisukohtade kaitsmist ringkonnakohtus,“ sõnas Tambla.

Kindlustushüvitise maksmise kohustus puudub eelkõige seetõttu, et vastavalt Eesti seadustele on kindlustusleping tühistatud. KredEx Krediidikindlustus tühistas Windoori kindlustuslepingu kuna, lepingu sõlmimisel varjas Windoor oma muid kokkuleppeid Kasahstanis. „Windoori esindaja tunnistas kohtus, et on sõlminud investeerimislepingu, mis on andnud ostjale aluse oma maksekohustuse täitmisest keelduda. Sellest lepingust ei informeeritud teadlikult. Lisaks puudub meie arvates antud juhul ka selge nõue ostja vastu ehk teisisõnu ei saagi realiseeruda risk, mille vastu sooviti end kindlustada,“ selgitas Tambla.

KredEx Krediidikindlustus ei pea vastavalt kohtuotsusele Windoorile kindlustushüvitist maksma. Küll aga tuleb maksta tagasi see osa kindlustuspreemiast, mis ületab tehinguga seoses KredEx Krediidikindlustusele kaasnenud kulusid. „Sellega oleme arvestanud,“ sõnas Tambla.

Tambla sõnul tuleb kindlustuslepingu tühistamist ette haruharva ning KredEx Krediidikindlustuse jaoks on tegemist esmakordse juhtumiga. „See on äärmuslik otsus, mida ei tehta ilma alust omamata ja mõtlematult. Tegemist on seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendiga, mis lubab eksimuse või pettuse teel sõlmitud lepingust välja astuda poolel, keda on kas eksimusse viidud või petetud. On hea meel, et ka Harju Maakohus leidis, et lepingu tühistamine oli antud juhul põhjendatud,“ lisas Tambla.

KredEx Krediidikindlustuse ja AS Windoor vaheline kohtuvaidlus puudutab 2014. aasta detsembris tühistatud krediidikindlustuslepingut. Kohtuvaidlus käib kindlustushüvitise maksmise kohustuse üle. Windoor nõuab KredEx Krediidikindlustuselt ligi 14 miljoni euro maksmist.