Haridustehnoloogia iduettevõtted võtavad suuna teaduspõhiste lahenduste loomisele

06.12.2022

Haridusvaldkonnas tegutsevad Eesti iduettevõtted kaasavad järjest enam teenusearenduse algfaasis teadlasi ja lõppkasutajaid, et loodavad digilahendused vastaks koolide, õpetajate ja ka täiskasvanud õppijate vajadustele.

Pilt
Inga Kõue
Inga Kõue

Startup Estonia haridusvaldkonna projektijuht Inga Kõue tõi välja, et teadlaste ja lõppkasutajate kaasamine haridusvaldkonnale mõeldud digilahenduste loomisse tõstab teenuste usaldusväärtust. “Eesti haridusidudele suunatud programmid  aitavad üha paremini rahuldada reaalseid kasutajate vajadusi. Tõenduspõhisem lähenemine ja teadlastega valideeritud teenus loovad juba ette eeldused rohkemate kasutajateni jõudmiseks,” sõnas Kõue.  

Hariduse valdkonnas tegutsevad Eesti iduettevõtted on sel aastal näidanud teadus- ja tõenduspõhiste lahenduste märgilist esilekerkimist, mis on laienenud teistesse riikidesse ja võitnud mainekaid konkursse. 

2022. aasta suunanäitajateks on vaimse tervise ja heaolu lahendused, nende seas õpilaste sotsiaalset ja emotsionaalset õppimist toetav Clanbeat ning väikelaste vaimset tervist mänguliselt toetav iduettevõte Triumf Health. Mõlema iduettevõtte asutajad on pälvinud noorte naisettevõtjate tunnustused ning on valitud võitjateks ÜRO kestlike digilahenduste konkursil World Summit Awards tervise ja heaolu kategoorias - Clanbeat aastal 2021 ja Triumf Health aastal 2022.

Naisettevõtja poolt asutatud idufirma heaks näiteks on ka ALPA Kids, mis loob emakeelseid ja hariduslikke digitaalseid õppemänge lasteaiaealistele ja algklasside õpilastele. Aasta keeleteoks valitud iduettevõte avalikustas esimese versiooni teaduskoostöös sündinud õpianalüütikast, mis võimaldab jälgida lapse õpingute personaalset edenemist ja aitab märgata, kui laps vajab mõne teema puhul rohkem juhendamist. ALPA harivaid digiõppemänge on Eestis alla laaditud enam kui 70 000 korda ja maailmas 700 000 korda.

Haridus- ja teadusministeeriumi õpiradade valdkonna peaekspert Aivar Hiio rõhutas, et teaduspõhiste toodete laiem jõudmine haridusmaastikule eeldab väga head koostööd avaliku sektoriga. „Riigil ei ole võimalik digitaliseerida kõiki hariduses vajalikke teenuseid. Seetõttu seame üha enam fookusesse digitaalsete teenuste kättesaadavuse tagamise koolidele ning seda tööd aitavad lihtsustada iduettevõtete poolt loodud lahendused. Toetame peamiselt just uute tõenduspõhiste lahenduste loomist ja arendamist,” sõnas Hiio.

Haridusvaldkonnas alustavate ettevõtjate toetamiseks on Startup Estonia koostöös erinevate partneritega loonud tugiprogrammide võrgustiku. Uute ideede esiletoomiseks toimuvad haridushäkatonid; teadus- ja tõenduspõhisuse tagamiseks korraldab Tallinna Ülikool alustavatele ettevõtjatele koosloome programmi; kasvu toetavad mentorid ärikiirenditest ning kogukonna võrgustumist pakub MTÜ EdTech Estonia. Avalikule sektorile suunatud uusi teaduspõhiseid teenuseid aitab valideerida Accelerate Estonia programm.

Haridustehnoloogia valdkonnas tegutseb täna Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel 53 iduettevõtet ehk 4% kõikidest Eesti iduettevõtetest. Lisaks panustavad harivate digilahenduste loomisse või haridusele digiteenuste osutamisse ka muude valdkondade ettevõtted, sh tervisetehnoloogia iduettevõtted. 

Haridustehnoloogia iduettevõtetes töötab täna 177 inimest ehk 2% kõikidest iduettevõtete töötajatest. Sektori ettevõtte käibekasv on keskmiselt 30% aastas. Aastatel 2021-2022 on Startup Estonia haridusvaldkonna fookussuunda rahastanud 300 tuhande euroga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud vahenditest.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.