Euroopa riiklikud arenguorganisatsioonid elavdavad koostööd

03.10.2016

29. septembril loodi Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa riiklike arenguorganisatsioonide poolt ühine koostööplatvorm, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu era- ja riskikapitalituru arendamine. Platvorm tegutseb nõuandva organina ja selle eesmärgiks on edendada ühinenud organisatsioonide vahelist teadmiste ja parimate praktikate jagamist. Platvormi üheks asutajaliikmeks on ka KredEx.

29. septembril kogunes oma esimesele kohtumisele Luxembourgis platvormi üldfoorum, et allkirjastada selle põhikiri ning alustada esimesi arutelusid võimalike koostöömudelite üle. Esindatud oli ligi 30 arenguorganisatsiooni 18 ELi liikmesriigist. Nende hulgas oli nii liikmesriigi kui ka piirkonna tasemel tegutsevaid arengupanku ning teisi arengu finantseerimisele orienteeritud organisatsioone.

Algatus toetab Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ja riiklikke arenguorganisatsioone ühisel investeeringute suunamisel eelkõige seal, kus selline ühine võimekus ELile lisaväärtust toob, sealhulgas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI) seotud tegevused. EIFil on erinevates ELi liikmesriikides tegutsevate arenguorganisatsioonidega ühine eesmärk toetada hästitoimivat Euroopa era- ja riskikapitaliturgu, mis võimaldaks piisavas mahus ja mõistlikel tingimustel finantseerimist Euroopa suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetele.

Platvormi asutajaliikme KredExi juhi Lehar Küti hinnangul on koostöö formaliseerimine senise praktika loomulik jätk. „Seni oleme EIF-ga koostööd teinud projektipõhiselt ja teiste Euroopa arenguorganisatsioonidega oleme infot vahetanud mitteformaalsete ühenduste kaudu. Headeks näideteks senisest koostööst EIF-ga on Balti Innovatsioonifondi ja EstFundi loomine. Balti Innovatsioonifondi loomises osalesid lisaks KredExile ja EIF-le ka Läti ja Leedu riiklikud arenguorganisatsioonid,“ arutles Kütt.

Uut algatust kommenteerides ütles EIFi tegevjuht Pier Luigi Gilibert: „Luxembourgis toimuv EIFi ja riiklike arengupankade koostööplatvormi esimene kohtumine annab selle asutajaliikmetele võimaluse leida viise parimate tavade jagamiseks ja tihedamaks koostööks Euroopa era- ja riskikapitalituruga seotud küsimustes. Meil on hea meel, et uue, EFSI all esimese omataolise platvormiga on kõikjalt Euroopast liitunud suur hulk erinevaid arengupankasid. Me usume, et platvorm aitab Euroopa era- ja riskikapitalituru koondamise kaudu toetada Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, aidates nii kaasa ELi kapitaliturgude liidu strateegiliste eesmärkide saavutamisele.”