Euroopa Liidu struktuuritoetuste maakonnatuur 24.oktoober- 5. detsember 2007

29.10.2007

Olete oodatud osalema EL struktuuritoetuste maakonnatuuril!24. oktoobrist kuni 5. detsembrini tuuritavad EL struktuurivahendite rakendajad mööda Eestit, et tutvustada alanud rahastamisperioodi (2007-2013) toetusvõimalusi. Infopäeval anname põgusa ülevaate senisest kogemusest ning peatume pikemalt toetatavatel valdkondadel. Katsume anda vastuse küsimusele: miks, milleks ja kellele toetused mõeldud on. Infopäev annab huvilistele teadmisi rahastatavate tegevuste kohta ning jagab suuniseid infoallikate ja kontaktide kohta. Infopäeval osalevad ettekannetega struktuuritoetuste vahendamisega seotud ministeeriumite ja asutuste esindajad ning maakondlikud arenduskeskused. Lisainfo: www.struktuurifondid.ee

Olete oodatud osalema EL struktuuritoetuste maakonnatuuril! 24. oktoobrist kuni 5. detsembrini tuuritavad EL struktuurivahendite rakendajad mööda Eestit, et tutvustada alanud rahastamisperioodi (2007-2013) toetusvõimalusi. Infopäeval anname põgusa ülevaate senisest kogemusest ning peatume pikemalt toetatavatel valdkondadel. Katsume anda vastuse küsimusele: miks, milleks ja kellele toetused mõeldud on. Infopäev annab huvilistele teadmisi rahastatavate tegevuste kohta ning jagab suuniseid infoallikate ja kontaktide kohta. Infopäeval osalevad ettekannetega struktuuritoetuste vahendamisega seotud ministeeriumite ja asutuste esindajad ning maakondlikud arenduskeskused. Lisainfo: www.struktuurifondid.ee