Euroopa investeerimisplaan: Euroopa Investeerimisfond ja KredEx sõlmisid COSME lepingu, et toetada Eesti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid 200 miljoni euro väärtuses laenudega

18.12.2015

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja KredEx sõlmisid Eestis COSME lepingu Euroopa investeerimisplaani keskmes oleva Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) toetusel.

COSME vastugarantiide leping võimaldab KredExil toetada tuhandet väikest ja keskmise suurusega ettevõtet (VKEd) Eestis 200 miljoni euro ulatuses laenude ja liisingutega järgmisel kolmel aastal. KredEx annab pankadele ja liisingfirmadele allutatud garantiid investeerimis- ja töökapitalilaenudele, liisingutele, arvelduskrediidile ja pangagarantiidele. Vastugarantiide leping on ette nähtud COSME programmis ja seda toetab rahaliste vahenditega Euroopa Komisjon.

Europpa Investeerimispank (EIB) asepresident Jan Vapaavuori kommenteeris: „EIB grupp on pühendunud Euroopas töökohtade loomisele ja Euroopa majanduskasvule. Lepingu sõlmimine KredExiga näitab EIB kontserni võetud kohustust saavutada Eesti VKEde jaoks konkreetseid tulemusi. Mul on väga hea meel selle projekti üle, mis on osa meie edukatest püüdlustest võtta 2015. aastal EFSI kasutusele.”

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen ütles: „Nagu ma veendusin juunis Eestit külastades, on see riik esirinnas innovatsiooni ja ettevõtluse valdkondades. KredExi ja EIFi vahel sõlmitud leping on hea uudis tuhandele VKE-le, kelle tegevust hakatakse rahastama. Eesti saab investeerimiskavast kasu ka infrastruktuuri puudutavatele ja eelkõige piiriülestele projektidele.”

Lepingu sõlmimist kommenteerides ütles EIFi tegevjuht Pier Luigi Gilibert: „Mul on hea meel, et sõlmime COSME programmi raames EFSI VKEde vastugarantiide lepingu Eestis meie pikaajalise partneri KredExiga. See uus leping võimaldab piiratud tagatist omavatel Eesti VKEdel saada rahastust, et luua töökohti ja tagada majanduskasvu ning oma ettevõtet arendada”.

KredExi juht Lehar Kütt ütles: „Eelkõige kiiresti arenevad, väikesed ja alustavad ettevõtted ei saa laenu, kuna neil puudub tagatis. Samal ajal on need ettevõtted, mis algatavad majanduses innovatsiooni ja loovad töökohti. Mul on seetõttu väga hea meel, et tänu COSME vastugarantiidele saame lihtsustada selliste ettevõtete juurdepääsu laenukapitalile.”

Tehing peegeldab EIB grupi võetud kohustust vastata kiiresti liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi üleskutsele käivitada kohe konkreetsed algatused EFSI raames, mis annaksid hoogu juurde laenu- ja garantiitehingutele, mille abil on võimalik luua ELis juurde töökohti ja majanduskasvu.