Euroopa ekspordikrediidi spetsialistid saavad kokku Eestis

14.09.2017

KredEx Krediidikindlustus võõrustab täna koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Liidu Nõukogu ekspordikrediidi töörühma, mis arutab Euroopa Liidu kaubanduspoliitika ja konkurentsi küsimusi.

Täna Tallinnas kohtuva töörühma töölaual on liikmesriikide poolt pakutavate ekspordikindlustuste ja -garantiidega seotud päevakajalised küsimused, mis tulenevad maailmamajanduse globaliseerumisest ja üha kasvavast konkurentsist. Sealjuures arutletakse töörühma kohtumisel, kuidas võtta poliitika ja regulatsioonide kujundamisel arvesse ka Eestiga sarnaste väiksemate majanduste perspektiive ja vajadusi.

„Kuna jätkusuutlik majanduskasv põhineb eelkõige ekspordil, siis on oluline toetada Eesti ettevõtjate investeerimisvõimekust ja konkurentsivõime kasvu," ütles infotehnoloogia- ja ettevõtlusminister Urve Palo. Ta lisas, et meie jaoks on väga tähtis rääkida kaasa Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel, millel on hiljem otsene mõju meie majandusele.

KredEx Krediidikindlustuse juhi Meelis Tambla sõnul on oluline kujundada Euroopa ekspordimaastikku ühiste põhimõtete alusel: “Täna teeme Eestis pidevat tööd selle nimel, et tõsta ettevõtjate teadlikkust ekspordi turvalisest kasvatamisest ja konkurentsivõime tugevdamisest välisturgudel. Hea meel on tõdeda, et üha enam ettevõtteid on seda teadvustama hakanud ja kindlustab enda äri võimalike riskide osas. Koos Euroopa kolleegidega saame kujundada põhimõtteid, mille alusel meil riikliku kindlustusseltsina tekib aga veelgi parem võimalus kodumaistele ettevõtetele ekspordiäris toeks olla,” tõi Tambla välja.

28 liikmesriigi esindajatest koosneva ekspordikrediidi töörühma eesmärgiks on kooskõlastada liikmesriikide eelarvetest toetatavate eksporditehingute ehk kaupade ja teenuste rahastamist, tagatisi, kindlustust ja edasikindlustust. Töörühm teeb tööd selle nimel, et liikmesriigid ei kehtestaks Euroopa Liidu ühise kaubanduspoliitika raames rahvusvaheliselt üksteisest madalamaid hindu ega tekitaks ebaausat konkurentsi. Samuti esitatakse ühiselt Euroopa Liidu seisukohti ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) ja rahvusvahelisel tasandil ehk keerulistes läbirääkimistes ka väljapaistvate kaubandusriikidega nagu Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Hiina ja Brasiilia.