Ettevõtjatel taas võimalus kindlustada riske välisturgudel

07.03.2005

Seoses Ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse jõustumisega on Eesti eksportijatel taas võimalus kindlustada oma tehinguid krediidiriskide eest välisturgudel. Seadusest tulenevalt tõusis riigi võimaliku vastutuse ülempiir 300 miljonilt kroonilt 1 miljardile kroonile.

Seaduse muutumisega kaasnenud üle 3 korra kõrgem riiklik garantiilimiit võimaldab KredExil pakkuda  eksportijatele senisest paremaid võimalusi ekspordiriskide maandamisel. Muudatused võimaldavad KredExil suunata põhirõhu kesk- ja pikaajaliste garantiide tagamisele ning kõrgema riskiga turgudele väljaspool Euroopa Liidu ja OECD riike (nt Venemaale, Ukrainasse, Türki, Hiina jm Aasia riikidesse).   KredExi poolt kindlustatav maksimaalne garantiilimiit suurenes 30 miljonilt kroonilt 100 miljoni kroonini ühe võimaliku välisostja kohta, sõltudes suuresti eksportija välispartneri krediidivõimest ja ettevõtte tüübist. Eksportiv ettevõte saab KredExi kaudu garanteerida välisostja makseriske kuni 90% ulatuses ja asukohamaa poliitilisi riske kuni 100% ulatuses. Garantii tõstab eksportija konkurentsivõimet, võimaldades eksportijal pakkuda ostjale soodsamaid maksetingimusi.   Eesti ettevõtjate üha suurenev nõudlus ekspordigarantiide vastu on tõestus sellest, et teadvustatakse välisturgudel tekkida võivad riske ning otsitakse abi nende kindlustamiseks. KredEx on alates 2000. aastast väljastanud 765 ekspordigarantiid koguväärtusega 627 miljonit krooni. Väljamakseid on KredEx teinud 15 korral, koguväärtuses 3,5 miljoni krooni.   KredEx loob võimalusi  Eesti ekspordi arenguks, aidates kaasa ekspordi sihtriikide valiku mitmekesistamisele ja ekspordimahtude suurendamisele.