Ettevõtjate teadlikkus KredExi teenustest on kõrge

15.05.2012

KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus, et KredExi teenuseid kasutanud ettevõtjad hindavad kõrgelt KredExi usaldusväärsust ning teenuste kasutamise lihtsust.

81% küsitluses osalenud ettevõtjatest olid teadlikud KredExi tegevusest. KredExi teenuste kasutamise puhul hindasid vastajad kõrgelt usaldusväärsust, sõbralikkust ja kliendikesksust.

„Finantsasutusena on meile tähtis usaldusväärsus ning klientide kõrge rahulolu. Uuringu tulemused näitavad, et teenuseid kasutanud ettevõtjate hinnangud teenuste kasutamise mugavusele ning lihtsusele on väga kõrged,“ ütles KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt.

Küsitlusest selgus, et ettevõtetel on KredExi teenustest kõige suurem huvi pangagarantii käenduse (30%) ning laenu- ja liisingukäenduse (26%) vastu. Uuringus osalenud KredExi võimalusi hästi tundvatest tööstusettevõtetest on 63% huvitatud tehnoloogialaenu kasutamisest.

„KredEx on oma tegutsemisaja jooksul käendanud 2337 ettevõtte finantskohustusi, mis on võimaldanud ettevõtetel kaasata pankadest rahastamist 623 mln euro ulatuses. Lisaks on 135 ettevõtet finantseeritud 91 mln euro ulatuses allutatud laenu, tehnoloogialaenu ja krediidiliinide abil. Seoses ettevõtlusaktiivsuse kasvuga on näha ettevõtete huvi kasvu laenukäenduse osas. Hea on tõdeda, et ettevõtjatele pakub suurt huvi eelmisel aastal turule toodud tehnoloogialaen, mille abil aitame rahastada investeeringuid masinatesse ja seadmetesse,“ sõnas Kütt.

Uuringus osales 400 juhuvalimi järgi valitud ettevõtet ja 71 KredExi portfellis olevat ettevõtet.

Uuringu viis KredExi tellimusel läbi Turu-uuringute AS.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

Lisainfo: 
                                                                                                                                        
Tarmo Seliste                                 
kommunikatsioonispetsialist                                                                                                                
KredEx                                                                                                                                                   
667 4116                                                                                                                                              
5565 4193