Ettevõtjate huvi KredExi eksporditagatiste vastu kasvab jätkuvalt

04.03.2010

2009. aastal keskendus KredEx eksporditagatiste osas jätkuvalt lühiajaliste tagatiste pakkumisele nn mitteturukõlbulike riskidega ehk OECD kõrge sissetulekuga liikmesriikide hulka mittekuuluvate riikide suunal ning kesk- ja pikaajaliste eksporditagatiste pakkumisele. 2009. aastal esitati KredExile 312 eksporditagatise taotlust ning aasta lõpu seisuga oli uusi kindlustuslepinguid sõlmitud 56 eksportijaga 98 välisostjaga seotud krediidiriskide tagamiseks.
 
Eksporditagatiste kindlustuslepinguid sõlmiti kogusummas 335 mln krooni. Detsembri lõpu seisuga oli pakkumistega võetud kohustus väljastada lisaks eksporditagatisi summas ligikaudu 19 mln krooni.  Aasta varem oli sõlmitud kindlustuslepingute summa 169 mln krooni.
 
KredExi ettevõtlus- ja ekspordidivisjoni juhi Lehar Küti sõnul tõi 2009. aasta kaasa tuntava huvi kasvu KredExi eksporditagatiste osas, mille põhjusteks võib pidada majanduskriisi ja majanduses valitsenud üleüldist ebakindlust ning erakrediidikindlustajate süvenenud konservatiivsust.
 
Suurimas mahus sõlmiti 2009. aastal uusi eksporditagatiste kindlustuslepinguid Ukrainasse suunduva ekspordi krediidiriskide kaitseks, kokku summas 229 mln krooni ehk 68% kogu sõlmitud lepingute mahust. Keskmisest rohkem tagati 2009. aastal eksporti ka Venemaale (9%), Soome (3%), Valgevenesse (3%), Serbiasse (3%) ja Prantsusmaale (3%). Mitteturukõlbulikesse riikidesse sh Venemaa, Valgevene, Ukraina, Serbia, Kasahstan, Iraan, Horvaatia, Iisrael suunduva ekspordi krediidiriskide tagamiseks sõlmiti kokku kindlustuslepinguid summas 283 mln krooni, mis moodustab kogu uute kindlustuslepingute krediidilimiitide mahust 85%. Aasta varem oli mitteturukõlblike riikide suunal väljastatud krediidilimiitide osakaal 89%.
 
Kõrge sissetulekuga OECD liikmesriikide sh Euroopa Liidu riikidesse suunduva eksporditagatise (EU ostjariski kindlustuse) osas oli 2009. aastal huvi võrreldes eelnenud aastaga suhteliselt stabiilne, mõningast kasvu võis täheldada väljastatud krediidilimiitide kogumahus. 2009. aastal sõlmiti nimetatud riikide suunal 57 lepingut krediidilimiitide kogumahus 51 mln krooni. 2008. aastal sõlmiti 57 lepingut summas 28 mln krooni.
 
„EU ostjariski kindlustuse kasvu piiravad alates 01.01.2008 KredExi tegevusele laienenud Euroopa Liidu riigiabi reeglid, mis võimaldavad seda kasutada vaid kuni 2 mln EURi suuruse aastase ekspordikäibega ettevõtetel. Nii väikeste ettevõtete ekspordivõimekus ei ole reeglina suur ning tegutsetakse pigem siseturul“, ütles Lehar Kütt. „Nimetatud piirangud kaovad kui alustab tegevust möödunud aasta novembris asutatud AS KredEx Krediidikindlustus, mis jätkab KredExi senist tegevust ettevõtjatele eksporditagatiste pakkumisel. Riigi ja KredExi poolt eraõigusliku krediidikindlustusseltsi asutamisega loodi lisaks ametlikult riigi poolt tagatava krediidikindlustuse väljastamisele võimalused lühiajaliste eksporditehingute tagamiseks ka Euroopa Liidu ja teiste kõrge sissetulekuga OECD liikmesriikide suunal ning siseriikliku krediidikindlustuse pakkumiseks. Hetkel oodatakse krediidikindlustusseltsi tegevusloa taotluse osas vastust Finantsinspektsioonilt“.
 
Alates 2001. aastast on KredEx taganud 250 Eesti ettevõtte eksporditehinguid 1 100 välisostjale mahus ligikaudu 3 mld krooni.