Ettevõtjate huvi KredExi ekspordigarantiide vastu on märgatavalt suurenenud

19.03.2009

2008. aastal esitati KredExile 151 ekspordigarantii taotlust ning aasta lõpu seisuga oli uusi ekspordigarantii lepinguid sõlmitud 38 eksportijaga 78 välisostja krediidiriskide garanteerimiseks krediidilimiitide summas 186 mln krooni. Möödunud aastal garanteeritud ekspordikäive oli 169 mln krooni ja väljastatud kommertsriski garantiilimiit 161 mln krooni. Aasta varem olid vastavad näitajad 229 ja 78 mln krooni. Detsembri lõpu seisuga oli pakkumistega võetud kohustus väljastada lisaks garantiilimiite ligikaudu 200 mln krooni ulatuses.

Kõige suuremas mahus garanteeriti 2008. aastal eksporti Ukrainasse- 134 mln krooni ehk 79% kogu garanteeritud ekspordikäibest. Keskmisest rohkem garanteeriti 2008. aastal eksporti ka Kasahstani (6%), Rootsi (4%), Horvaatiasse (3%) ja Venemaale (2%).

„Kuigi riigiabi reeglid piiravad oluliselt KredExi ekspordi garanteerimisega seonduvat tegevust, võis 2008. aasta teises pooles täheldada eksportijate huvi suurenemist. Selle põhjusteks võib pidada nii ebakindlust Eesti ekspordi sihtturgudel kui ka erakrediidikindlustajate suurenenud konservatiivsust ,” ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

Märgatavalt suurenes eksportijate huvi ka peamiselt Euroopa Liidu riikidesse suunduva ekspordigarantii ehk nn EU garantii osas. Kui 2007. aastal sõlmiti nimetatud riikide suunal 15 lepingut mahus 6 mln krooni, siis 2008. aastal sõlmiti 57 lepingut summas 28 mln krooni.

Andrus Treieri sõnul ei ole siiski põhjust edaspidiseks prognoosida KredExi EU garantii mahtude märkimisväärset kasvu, kuna tulenevalt piiravatest riigiabi reeglitest saavad seda hetkel kasutada vaid kuni 2 mln EURi suuruse aastase ekspordikäibega ettevõtted. „Nii väikeste ettevõtete ekspordivõimekus ei ole reeglina suur ning tegutsetakse pigem siseturul,” lisas ta.

Alates 2001. aastast on KredEx garanteerinud enam kui 200 Eesti ettevõtte eksporditehinguid rohkem kui tuhandele välisostjale mahus ligikaudu 2,8 mld krooni.