Ettevõtjad peaksid nõudeid ostjate vastu kindlustama sarnaselt muule varale

09.05.2014

AS KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla ütles täna Tallinnas toimunud Euroopa Komisjoni poolt korraldatud maksete teemalisel seminaril peetud ettekandes, et nõuded ostjate vastu on ettevõtte jaoks samasugune vara nagu näiteks ehitised ja seadmed ning nende kindlustamisele tuleb pöörata senisest suuremat tähelepanu.

„Maksmata arvete kindlustamine hoiab ettevõtetel ära kahjud, mis tulenevad maksjate pankrotist või pikaajalisest võimetusest oma kohustusi täita. Ettevõtted ei peaks kulutama aega sissenõudmistele või ootamatute käibevahenditega seotud probleemide lahendamisele, vaid keskenduma põhitegevusele - arendama tooteid ja teenuseid, et tõsta pidevalt oma konkurentsivõimet. Kindlustamist kasutavad üha enam nii suured kui ka väikesed ettevõtted ja see ei ole kuigi kulukas - näiteks võib maksta 50 000 eurose kaubasaadetise makseriskide kindlustamine Euroopas ligikaudu alates 0,3% ehk ca 150 eurot. Mida väiksemad on ettevõtte müügimarginaalid, seda keerulisem on ettevõttel ootamatult ilmnenud kahju tagasi teenida. Toodud näite puhul tähendaks aga 50 000 eurone kahjudesse kantud lootusetu nõue 10% müügimarginaali juures ettevõttele vajadust leida kohe vähemalt poole miljoni euro väärtuses uusi müügivõimalusi, et säilitada oma finantspositsioon,“ ütles Tambla.

Müüja poolt pakutud maksetähtaeg on ostja jaoks üks odavamaid finantseerimisallikaid ja mõnikord venitatakse maksete tasumisega väga pikalt. „Loomulikult peab ostjatele maksetähtaja võimaldamine olema läbimõeldud tegevus, oluline on teha seda usaldusväärsete partneritega. Maandamata krediidiriskides peituvad ohud ettevõtte finantspositsioonile. Kaasaegne lahendus on kasutada sellisele tegevusele spetsialiseerunud kindlustusseltsi või vähemasti tasuks seda kaaluda,“ lisas Tambla.

KredEx Krediidikindlustuse poolt Eesti ettevõtete seas läbiviidud uuringu kohaselt pakuvad meie eksportijad Euroopa ettevõtetest oluliselt vähem oma ostjatele piisavalt maksetähtaega.