Ettevõtjad õpivad tundma Ida-Euroopa riske

13.09.2006

Neljapäeval, 14. septembril toimub Laulasmaa konverentsikeskuses Hansa Liisingu ja KredExi poolt korraldatav „Ida-Euroopa ekspordiseminar“. Seminaril antakse ülevaade idaturu eripärast, erinevatest eksporditehingutega kaasnevatest riskidest ning nende maandamisest. Seminari eesmärgiks on tuua kokku Ida-Euroopa turu spetsialistid ja eksportivad ettevõtted, et vahetada kogemusi ja teadmisi turu eripärast ning võimalikest probleemidest. Seminaril arutatakse idakaubanduse rollist Eesti majanduses, ekspordiga kaasnevate krediidiriskide maandamisest, antakse ülevaade Venemaa majanduse ja impordi hetkeolukorrast ning räägitakse eksportija kogemusest idaturul. Hansa Liisingu faktooringu ja laofinantseerimise divisjoni direktori Ivar Kõllo sõnul on Eesti eksportijad viimasel ajal oma toodangut üha enam Venemaale, Ukrainasse ja teistesse endistesse NSVL riikidessemüüma hakanud. „Kui suur osa müügist lähiminevikus ja ka nüüd toimub veel ettemaksu tingimustel, siis üha enam on näha välisostjate survet eksportijatele võimaldada kauba ostuks just krediiditingimusi. Krediiditingimuste võimaldamine ostjale on aga väga sageli üheks suurimaks konkurentsieeliseks ning sageli isegi eelduseks konkurentsis püsimiseks,“ leiab Ivar Kõllo. KredExi äriklientide toodete divisjoni juhi Jako Kruuse hinnangul seisavad eksportijad silmitsi peamiselt likviidsusprobleemi ja krediidiriskiga, mille tulemusel võib eksportija ostja makseraskuste või tahtmatuse tõttu rahast ilma jääda. „Seda aitab vältida ekspordifaktooring koos KredExi ekspordigarantiiga. Kui eksportija loovutab pärast tarne teostamist oma arved faktooringfirmale, saab ta kuni 90% summast kohe kätte. Ostjalt raha mittelaekumise korral peab ta mõningatel juhtudel kahju ise kandma, kuid kasutades lisaks faktooringule ka ekspordigarantiid, kannab ostja arvete mittelaekumise korral kahju KredEx,“ selgitab Jako Kruuse. Kontakt: Tiina Hiller Turunduse ja tootearenduse projektijuhtKredExTel: 6819 943/ 55 60 74 83 Jako Kruuse Äriklientide toodete divisjoni juht KredEx [email protected]

Neljapäeval, 14. septembril toimub Laulasmaa konverentsikeskuses Hansa Liisingu ja KredExi poolt korraldatav „Ida-Euroopa ekspordiseminar“. Seminaril antakse ülevaade idaturu eripärast, erinevatest eksporditehingutega kaasnevatest riskidest ning nende maandamisest. Seminari eesmärgiks on tuua kokku Ida-Euroopa turu spetsialistid ja eksportivad ettevõtted, et vahetada kogemusi ja teadmisi turu eripärast ning võimalikest probleemidest. Seminaril arutatakse idakaubanduse rollist Eesti majanduses, ekspordiga kaasnevate krediidiriskide maandamisest, antakse ülevaade Venemaa majanduse ja impordi hetkeolukorrast ning räägitakse eksportija kogemusest idaturul. Hansa Liisingu faktooringu ja laofinantseerimise divisjoni direktori Ivar Kõllo sõnul on Eesti eksportijad viimasel ajal oma toodangut üha enam Venemaale, Ukrainasse ja teistesse endistesse NSVL riikidessemüüma hakanud. „Kui suur osa müügist lähiminevikus ja ka nüüd toimub veel ettemaksu tingimustel, siis üha enam on näha välisostjate survet eksportijatele võimaldada kauba ostuks just krediiditingimusi. Krediiditingimuste võimaldamine ostjale on aga väga sageli üheks suurimaks konkurentsieeliseks ning sageli isegi eelduseks konkurentsis püsimiseks,“ leiab Ivar Kõllo. KredExi äriklientide toodete divisjoni juhi Jako Kruuse hinnangul seisavad eksportijad silmitsi peamiselt likviidsusprobleemi ja krediidiriskiga, mille tulemusel võib eksportija ostja makseraskuste või tahtmatuse tõttu rahast ilma jääda. „Seda aitab vältida ekspordifaktooring koos KredExi ekspordigarantiiga. Kui eksportija loovutab pärast tarne teostamist oma arved faktooringfirmale, saab ta kuni 90% summast kohe kätte. Ostjalt raha mittelaekumise korral peab ta mõningatel juhtudel kahju ise kandma, kuid kasutades lisaks faktooringule ka ekspordigarantiid, kannab ostja arvete mittelaekumise korral kahju KredEx,“ selgitab Jako Kruuse. Kontakt: Tiina Hiller Turunduse ja tootearenduse projektijuht KredEx Tel: 6819 943/ 55 60 74 83 Jako Kruuse Äriklientide toodete divisjoni juht KredEx [email protected]