Ettevõtete arengut takistavad probleemid täiendava kapitali kaasamisel

01.12.2021

Eesti ettevõtetest 15 protsendil on arenguks vajaliku kapitali kaasamisel raskusi, peamiseks takistuseks on ebapiisavad tagatised ja omafinantseering, selgub äsja avaldatud Rait Faktum Ariko ettevõtjate uuringust.

Pilt
Ettevõtjad ootavad uuringu kohaselt tulevikus enim tuge alustava ettevõtete toetuste ning paindlike käenduste ja laenutingimuste pakkumisel.
Ettevõtjad ootavad uuringu kohaselt tulevikus enim tuge alustava ettevõtete toetuste ning paindlike käenduste ja laenutingimuste pakkumisel.

Septembris läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et ligi 15% Eesti ettevõtjatest tajub probleeme vajaliku kapitali kaasamisel. Enam on see takistuseks keskmise suuruse, 50-249 töötajaga ettevõtete jaoks (21%) ning peamiseks mureks on ebapiisavad tagatised ja omafinantseering.

KredExi juhi Ivo Kuldmäe sõnul on Eesti ettevõtted kriisiga hästi toime tulnud, kuid värske uuring näitab selgelt, et vajadus toe järgi on ka edaspidi nii alustavatel kui juba turul jõudsalt tegutsevate ettevõtete seas. „Ettevõtjate sõnul ootavad nad jätkuvalt KredExilt alustavate ettevõtete stardikapitali kättesaadavaks tegemist ning juba tegutsevatele ettevõtetele arengu- ja investeeringutoe ning käenduste pakkumist,“ ütles Kuldmäe.

KredExi poolt pakutavate teenuste teadlikkus ettevõtjate seas on üldjoontes kõrge, tuntuim on käendus pankade poolt antavatele laenudele, järgnevad stardilaen, krediidikindlustus ning ekspordilaen. Ettevõtjad ootavad uuringu kohaselt tulevikus enim tuge alustava ettevõtete toetuste ning paindlike käenduste ja laenutingimuste pakkumisel.

„Muutlikus majanduskeskkonnas on selgelt suurenenud ettevõtete vajadus nõustamise järele. Lisaks pankadele on KredEx kasvava nõudluse valguses asunud pakkuma terviknõustamise teenust, et kaardistada ettevõtjate plaanid, probleemid ja ootused ning pakkuda sellest lähtuvalt riigimeetmete abil täiendavat arengutuge,“ lausus KredExi juht lisades, et see aitab maandada ettevõtete riske ning parandada ligipääsu kapitalile.

Uuringu kohaselt ootab KredExi kliendihalduri poolset ühenduse võtmist ja terviknõustamist enam kui viiendik ehk 22% ettevõtjatest. Mõnevõrra enam keskmised ja suured ettevõtted ning eelkõige tööstuse sektor.

KredExi kui finantsasutuse aidatud tuntus on 91%, mis ei erine oluliselt varasemate uuringute tulemustest.  Enim seostub KredEx ettevõtjate jaoks nelja valdkonnaga: laenud-liisingud-finantseerimine, kortermajad-ühistud-kinnisavara renoveerimine; käendus-tagatis-garantii; toetused ja finantsabi.

RAIT Faktum Ariko viis KredExi tellimusel selle aasta septembris 400 Eesti ettevõtjate seas läbi uuringu, et selgitada välja nende hoiakud ja arvamused seoses finantseerimise, selle võimaluste ja KredExiga.