Ettevaatlik tasub olla ka pikaajaliste välispartneritega

03.01.2007

2006. aastal maksis KredEx Eesti eksportijatele välja 13 miljoni krooni ulatuses kahjuhüvitisi, mis olid tingitud probleemidest välispartneritega. Kogu oma tegevusaja jooksul on KredEx ettevõtjatele ekspordigarantiide kahjusid hüvitanud 27 miljonit krooni. KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul on kahjude väljamaksmine loomulik osa garantiitegevusest ning tõestab jätkuvalt seda kui vajalikud on ekspordigarantiid ettevõtjatele. „Kindlasti tasuks ettevaatlik olla uute ja vähese tegevusajalooga ettevõtetega, kuid samas näitab KredExi praktika, et tihti võib probleeme tekkida ka väga pikaajaliste välispartneritega. On olnud juhuseid, kus pika ajalooga hästitoimivad ettevõtted on halbade asjaolude kokkulangemisel väga kiirelt pankrotistunud. Garantiile tasuks kindlasti mõelda juhul, kui tehingute summad on suured ja ostja poolne maksmatajätmine võib tekitada ettevõttele tõsiseid probleeme, “ märkis Treier. 2006. aastal ulatus KredExi poolt garanteeritud ekspordikäive 595 miljoni kroonini ning välja maksti 15 kahjuhüvitist, kokku 13 miljoni krooni ulatuses. Suurimad väljamaksed teostati Saksamaa ja Venemaa suunal, kokku vastavalt 5,4 mln ja 3,7 mln krooni. Lisaks hüvitati aasta jooksul kahjusid Suurbritanniasse, Soome, Taani, Itaaliasse ja Kreekasse eksportinud ettevõtetele. Ka Sampo Panga Kaubanduse finantseerimise osakonna juhataja Külli Paapi sõnul uuritakse tihti ostja tausta koostöö alguses ja hilisemat pidevat monitooringut ei toimu. „Oleme tähele pannud, et suuremad kahjud tekivadki just pikaajaliste partneritega. Neid usaldatakse ja ettevõtte finantsolukorda kontrollitakse vähem, kuid ka sellised pikaajalised partnerid kipuvad minema pankrotti või sattuma makseraskustesse. Kõige enam oli meil eelmisel aastal probleeme just Saksamaa ja Leedu ettevõtetega. Eksportööridele soovitaks ka pikaajaliste partnerite tausta aeg-ajalt kontrollida ja mõelda kindlasti ka nende võimaliku  makseriski maandamisele,“ sõnas Paap. KredEx kindlustab Eesti ettevõtete eksporti alates 2001. aastast. Aasta-aastalt suurenenud kahjuhüvitused on tingitud eelkõige garanteeritud ekspordikäive kasvust. Kui 2003. aastal garanteeris KredEx ettevõtete eksporditehinguid 167 mln krooni ulatuses, siis 2004. aastal ulatuses see juba 684 mln ja 2005. aastal 779 mln kroonini. Kogu oma tegutsemisaja jooksul on KredEx Eesti ettevõtjate eksporditehinguid kindlustanud ligi 2,3 miljardi krooni ulatuses. Lisainfo: Tiina HillerTurunduse ja tootearenduse projektijuhtKredExTel: 6819 943/ 55 60 74 83

2006. aastal maksis KredEx Eesti eksportijatele välja 13 miljoni krooni ulatuses kahjuhüvitisi, mis olid tingitud probleemidest välispartneritega. Kogu oma tegevusaja jooksul on KredEx ettevõtjatele ekspordigarantiide kahjusid hüvitanud 27 miljonit krooni. KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul on kahjude väljamaksmine loomulik osa garantiitegevusest ning tõestab jätkuvalt seda kui vajalikud on ekspordigarantiid ettevõtjatele. „Kindlasti tasuks ettevaatlik olla uute ja vähese tegevusajalooga ettevõtetega, kuid samas näitab KredExi praktika, et tihti võib probleeme tekkida ka väga pikaajaliste välispartneritega. On olnud juhuseid, kus pika ajalooga hästitoimivad ettevõtted on halbade asjaolude kokkulangemisel väga kiirelt pankrotistunud. Garantiile tasuks kindlasti mõelda juhul, kui tehingute summad on suured ja ostja poolne maksmatajätmine võib tekitada ettevõttele tõsiseid probleeme, “ märkis Treier. 2006. aastal ulatus KredExi poolt garanteeritud ekspordikäive 595 miljoni kroonini ning välja maksti 15 kahjuhüvitist, kokku 13 miljoni krooni ulatuses. Suurimad väljamaksed teostati Saksamaa ja Venemaa suunal, kokku vastavalt 5,4 mln ja 3,7 mln krooni. Lisaks hüvitati aasta jooksul kahjusid Suurbritanniasse, Soome, Taani, Itaaliasse ja Kreekasse eksportinud ettevõtetele. Ka Sampo Panga Kaubanduse finantseerimise osakonna juhataja Külli Paapi sõnul uuritakse tihti ostja tausta koostöö alguses ja hilisemat pidevat monitooringut ei toimu. „Oleme tähele pannud, et suuremad kahjud tekivadki just pikaajaliste partneritega. Neid usaldatakse ja ettevõtte finantsolukorda kontrollitakse vähem, kuid ka sellised pikaajalised partnerid kipuvad minema pankrotti või sattuma makseraskustesse. Kõige enam oli meil eelmisel aastal probleeme just Saksamaa ja Leedu ettevõtetega. Eksportööridele soovitaks ka pikaajaliste partnerite tausta aeg-ajalt kontrollida ja mõelda kindlasti ka nende võimaliku makseriski maandamisele,“ sõnas Paap. KredEx kindlustab Eesti ettevõtete eksporti alates 2001. aastast. Aasta-aastalt suurenenud kahjuhüvitused on tingitud eelkõige garanteeritud ekspordikäive kasvust. Kui 2003. aastal garanteeris KredEx ettevõtete eksporditehinguid 167 mln krooni ulatuses, siis 2004. aastal ulatuses see juba 684 mln ja 2005. aastal 779 mln kroonini. Kogu oma tegutsemisaja jooksul on KredEx Eesti ettevõtjate eksporditehinguid kindlustanud ligi 2,3 miljardi krooni ulatuses. Lisainfo: Tiina Hiller Turunduse ja tootearenduse projektijuht KredEx Tel: 6819 943/ 55 60 74 83