Esimesel poolaastal käendas KredEx 1878 ettevõtte, eraisiku ja korteriühistu kohustusi summas üle 180 mln euro

14.09.2018

Esimesel poolaastal on ettevõtted ja eraisikud KredExi käenduse abil saanud pankadest 180 mln eurot täiendavat finantseerimist nii oma ettevõtte tegevuse kui oma kodu ostu finantseerimiseks.

Ettevõtlusvaldkonnas sõlmiti kokku 168 ettevõtte kohustuste tagamiseks 228 käenduslepingut summas 39 mln eurot. Ettevõtjad kasutasid KredExi käendust peamiselt pangagarantiide saamiseks (48% väljastatud käenduste mahust), millele järgnesid arvelduskrediidid ja käibelaenud (30%) ning investeerimislaenud (22%).

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul on käendusmahud möödunud aastaga võrreldes pisut kasvanud. „Ettevõtjad toimetavad aktiivselt, ent praegune turusituatsioon tekitab kahtlemata palju väljakutseid. Tuginedes ettevõtjatelt saadud tagasisidele, oleme viimase aasta jooksul muutnud mitmete oma teenuste tingimusi, et need vastaksid paremini ettevõtjate hetkevajadustele. Näiteks on suurenenud vajadus investeerida mittemateriaalsesse põhivarasse ja tehnoloogiatesse, mille jaoks tõime turule uuenenud tingimustel tööstuslaenu. Samuti oleme üheskoos teiste finantsturu osalistega aktiivselt panustamas teavitustegevusse, et suurendada ettevõtjate teadlikkust erinevate rahastusvõimaluste kohta.“

Juuni lõpu seisuga käendas KredEx 881 ettevõtte laene, pangagarantiisid ja liisinguid summas 230 mln eurot. KredExi käenduskohustuse jäägiks oli 129 mln eurot. Suurima osakaaluga sektoriteks olid töötlev tööstus (33% käenduse jäägist), ehitus (21%), kaubandus (7%) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (7%).

Alates asutamisest 2001. aastal on KredExi laenukäenduse abil ettevõtjatele kättesaadavaks tehtud ligi 1,4 miljardit eurot täiendavat rahastamist.

Eluasemevaldkonnas sõlmiti esimesel poolaastal 1656 uut eluaseme laenukäenduse lepingut, mis võimaldab erinevatele sihtrühmadele kodulaene kogusummas 136 mln eurot, millest KredExi tagatis moodustab 17 mln eurot. Lisaks sõlmiti 42 korteriühistuga korterelamu laenukäenduse lepingud, millega võimaldati neile pangast rohkem kui 6,5 mln eurot täiendavat rahastust korterelamu rekonstrueerimiseks. KredExi käendus moodustab nendest laenudest 4,8 mln eurot.

Esimese poolaasta keskmine KredExi käendusel väljastatud eluasemelaenude osakaal on 20%.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on kinnisvaraturg hetkel aktiivne ning see kajastub selgelt ka poolaasta tulemustes. „Inimesed otsivad võimalusi päris oma kodu soetamiseks ning tihti on takistuseks just esmase sissemakse või lisatagatiste puudumine. Seetõttu on suurenenud ka KredExi eluasemelaenu käenduste maht, mis võimaldab vähendada esmast sissemakse kohustust. Lisaks on täies hoos korterelamute rekonstrueerimine, mida aitab läbi viia ka KredExi poolt pakutav korterelamu laenukäendus.“

Riskikapitali valdkonnas jätkasid esimesel poolaastal ettevõtete rahastamist KredExi osalusega Balti Innovatsioonifondist (BIF) investeeringu saanud viis era- ja riskikapitalifondi (BaltCap Private Equity Fund II, BPM Mezzanine Fund, Livonia Partners Fund, Karma Ventures Fund I, BaltCap Growth Fund) ning üks EstFundist investeeringu saanud äriinglitega kaasinvesteerimise fond (United Angels Co-Investment Fund I). EstFundi raames allkirjastati juuni alguses lepingud veel kahte era- ja riskikapitalifondi (Tera Ventures Fund II, Equity United PE I) investeerimiseks. Ühtekokku jõuab BIF-i ja EstFundi toel piirkonna ettevõteteni ca 560 mln euro ulatuses era- ja riskikapitaliinvesteeringuid.