Eriolukorra algusest alates on ettevõtjad saanud KredExi toel laenu summas 223 miljonit eurot

02.07.2020

KredEx on aprilli algusest tänaseni kriisimeetmete raames sõlminud 67 lepingut otselaenude ja 120 lepingut laenukäenduste osas. Kokku on tänu nendele lepingutele ettevõtjaid rahastatud summas 179 miljonit eurot. Tavapäraste teenustega kokku on eriolukorra algusest sõlmitud 312 lepingut laenusummas 223 miljonit eurot.

Pilt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt
KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt

Seoses koroonaviiruse negatiivsete mõjudega Eesti ettevõtjate tegevusele ja majandusele pakub KredEx alates märtsi lõpust ettevõtjatele erakorralisi käendusi ja laene, mis on ettevõtjatel võimaldanud kokku saada täiendavat rahastust summas 223 miljonit eurot. 

„Tuginedes ettevõtjatelt saadud tagasisidele ning KredExi soovitustele, on kriisimeetmeid viimasel kuul muudetud ja täiendatud ning tingimused on ettevõtjate jaoks soodsamaks muutunud, mis on kiirendanud raha jõudmist taotlejateni,“ ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem. „Eesmärk on hoida läbi kriisimeetmete ettevõtjate tegevus aktiivne ja Eesti majandus tugev.“

Erakorralise otselaenu taotlusi on heaks kiidetud 84 laenusummas 127 miljonit eurot, millest riiklikult oluliste projektidena on laenu saanud 1 ettevõtja kogusummas 100 miljonit eurot. Erakorraliste käenduste osas on KredEx heaks kiitnud 125 taotlust taotletava laenu summas 82 miljonit eurot. Lisaks on KredEx sel perioodil tavapärast laenukäendust vormistanud 125 lepingule laenusummas 44 miljonit eurot.

KredExi juhatuse esimehe Lehar Küti sõnul muutusid juuni keskel erakorralise käibekapitali- ja investeerimislaenu tingimused ning ettevõtjate tagasiside sellele on olnud positiivne. „Alandasime oluliselt laenude intressimäära ning leevendasime tagatisnõudeid,“ lausus Lehar Kütt. „Vaatamata suurele taotluste arvule on olemas piisav puhver ettevõtjate toetamiseks ka negatiivse tulevikustsenaariumi korral ehk kriisi jätkumisel ja majanduskeskkonna halvenemisel. Valitsuse poolt KredExile eraldatud limiidid arvestavad, et kriis võib kujuneda pikaajaliseks ja sestap oleme valmis ka võimalikeks negatiivseteks arenguteks sügisel.“

„Pankade, ettevõtlusorganisatsioonide ja KredExi ettepanekul otsustas valitsus 18. juunil tõsta ka laenukäenduste krediidikahjude hüvitamise piirmäära, mille tulemusel võiks edaspidi pankadel olla suurem huvi käendusmeetmete toel ettevõtjatele laenude andmiseks,“ märkis KredExi juhatuse esimees. Erakorralise laenukäenduse krediidikahjude hüvitamise piirmäär tõusis varasema 15 protsendi asemel 30 protsendini pankade poolt antavate uute laenude käendamisel.

Võrreldes paari kuu taguse ajaga, on oluliselt kasvanud KredExile esitatud taotluste kvaliteet ning sellega ka otsuste langetamise kiirus. „Täna võib öelda, et korrektselt vormistatud ning meetme tingimustele vastav taotlus saab heakskiidu kuni 10 päevaga,“ lisas Lehar Kütt soovitades taotlejatel lisaks kodulehe infole vajadusel küsida eelnevalt nõu ka oma kodupangast või KredExi kliendihalduritelt telefonil 667 4141 või kirjutades [email protected].

Taotlejaid abistav info on kättesaadav KredExi kodulehelt kredex.ee/koroona.