Energiaauditi, ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti toetuse taotlemisel tuleb lisada kolm hinnapakkumist

10.05.2010

28. aprillil 2010 majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud määruse muudatuse alusel peab toetuse taotleja energiaauditi, ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti tellimisel võtma vähemalt kolm hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ning esitama toetuse taotluses oma valiku põhjenduse. Juhul, kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik võtta, tuleb taotlusele lisada taotlejapoolne vastav põhjendus.

Määruse täiendav punkt teenuse tellimisel kolme sõltumatu pakkuja poolt võetavate võrdlevate hinnapakkumiste kohta on tingitud struktuuritoetuse seaduse. jõustunud täiendusega.  

 

KredEx toetab energiaauditi, ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti maksumust kuni 50 %, kuid mitte rohkem kui 10 000 krooni energiaauditi ning 50 000 krooni ehitusprojekti puhul. 2009.aastal esitati 756 toetuse taotlust summas 6,1 mln, toetust eraldati 710-le taotlejale kogusummas 5,3 mln krooni. Kokku on alates 2008 aastast välja makstud 1 129 taotlust kogusummas 7,8 mln krooni.