Eluasemekäenduste lõpetamine vähendaks noorte võimalusi kodu soetamiseks

10.12.2003

Eesti Panga väitel on noorte perede ja spetsialistide oma kodu soetamist toetavate KredExi käenduste väljastamine põhjustanud eluasemelaenude tohutu kasvu, mis võib elanike maksevõime alanemisel lõppeda kriisiga. KredExi hinnangul on laenubuumi põhjustanud pankade aktiivne laenupakkumine, intresside alanemine ning sissetulekute kasv. KredExi käendused on aidanud nõutavat omafinantseeringu määra laenuturul alandada, aga pole otseselt põhjustanud eluasemelaenude kiiret kasvu. Nimelt kui 2001. aastal võttis KredExi käendusega laenu 27% kõigist eluasemelaenu võtjatest, siis käesoleval aastal on osakaal langenud ca 20%-le – laenuvõtjate arv on samas aga pidevalt tõusnud.  Noore pere laenu idee algatas president Lennart Meri 1999. aastal ja käendusi väljastatakse alates 2000. aastast. 2001. aastal hakkas KredEx käendusi väljastama noortele kesk-eri või kõrgharidusega spetsialistidele ning 2002. aastal ka tagastatud eluruumide üürnikele. KredExi eluasemekäenduste peatamine tähendaks eelkõige noorte inimeste ja lastega perede võimaluste vähenemist eluaseme soetamiseks. KredExi käendus on vajalik inimestele, kes soovivad osta, ehitada või renoveerida oma kodu, kuid kellel pole piisavalt omafinantseeringut, et laenu võtta. Kuna KredExi käendus tagab pangale kuni 24% tagatisvara väärtusest, saavad pangad väljastada laenu madalama omafinantseeringuga. Samas nõuab KredExi käenduse kasutamine 10% omafinantseeringu rahalist täitmist. Pangad pakuvad täna aga ka 0% omafinantseeringuga laenu, kui seatakse lisatagatis. 2003. aasta novembri seisuga on kokku KredExi käendusega väljastatud üle 6800 noore pere ja ligikaudu 2600 noore oma kodu laenu. Kui laenuvõtja ei suuda maksekohustust täita, maksab KredEx pangale vajaliku tagatise välja. Tänase seisuga on KredEx välja maksnud 2 käendust. Noore pere ja noore oma kodu käendused on Valitsuse otsustega määratletud. Kui Valitsus otsustab nende väljastamise peatada, siis edastatakse vastav info läbi KredExi asutajaõigusi teostava Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi KredExile. Seejärel on KredEx kohustatud võtma pankadelt tagasi volitused käenduste väljastamiseks.

Eesti Panga väitel on noorte perede ja spetsialistide oma kodu soetamist toetavate KredExi käenduste väljastamine põhjustanud eluasemelaenude tohutu kasvu, mis võib elanike maksevõime alanemisel lõppeda kriisiga. KredExi hinnangul on laenubuumi põhjustanud pankade aktiivne laenupakkumine, intresside alanemine ning sissetulekute kasv. KredExi käendused on aidanud nõutavat omafinantseeringu määra laenuturul alandada, aga pole otseselt põhjustanud eluasemelaenude kiiret kasvu. Nimelt kui 2001. aastal võttis KredExi käendusega laenu 27% kõigist eluasemelaenu võtjatest, siis käesoleval aastal on osakaal langenud ca 20%-le – laenuvõtjate arv on samas aga pidevalt tõusnud. Noore pere laenu idee algatas president Lennart Meri 1999. aastal ja käendusi väljastatakse alates 2000. aastast. 2001. aastal hakkas KredEx käendusi väljastama noortele kesk-eri või kõrgharidusega spetsialistidele ning 2002. aastal ka tagastatud eluruumide üürnikele. KredExi eluasemekäenduste peatamine tähendaks eelkõige noorte inimeste ja lastega perede võimaluste vähenemist eluaseme soetamiseks. KredExi käendus on vajalik inimestele, kes soovivad osta, ehitada või renoveerida oma kodu, kuid kellel pole piisavalt omafinantseeringut, et laenu võtta. Kuna KredExi käendus tagab pangale kuni 24% tagatisvara väärtusest, saavad pangad väljastada laenu madalama omafinantseeringuga. Samas nõuab KredExi käenduse kasutamine 10% omafinantseeringu rahalist täitmist. Pangad pakuvad täna aga ka 0% omafinantseeringuga laenu, kui seatakse lisatagatis. 2003. aasta novembri seisuga on kokku KredExi käendusega väljastatud üle 6800 noore pere ja ligikaudu 2600 noore oma kodu laenu. Kui laenuvõtja ei suuda maksekohustust täita, maksab KredEx pangale vajaliku tagatise välja. Tänase seisuga on KredEx välja maksnud 2 käendust. Noore pere ja noore oma kodu käendused on Valitsuse otsustega määratletud. Kui Valitsus otsustab nende väljastamise peatada, siis edastatakse vastav info läbi KredExi asutajaõigusi teostava Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi KredExile. Seejärel on KredEx kohustatud võtma pankadelt tagasi volitused käenduste väljastamiseks.