Eksportijateni jõuab peagi kaks miljardit krooni täiendavat laenukapitali

03.04.2009

Eile allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts „Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse täiendava tugiprogrammi“ käskkirja, millega sihtasutus KredEx saab õiguse vahendada ettevõtjatele täiendavat laenukapitali. T

egemist on kolme meetme jõustamisega riigi 6,1 miljardilisest tugipaketist eksportivatele ettevõtetele ning nende kolme meetmega suunatakse ettevõtjatele kokku kaks miljardit krooni.

Tugiprogrammi sihtgrupp on 400-450 peamiselt väikese ja keskmise suurusega eksportivat Eesti ettevõtjat, kelle ekspordikäive aastas on kokku 13 miljardit krooni. Ettevõte peab tegutsenud olema vähemalt kolm aastat ning tema ekspordikäive viimasel majandusaastal peab olema vähemalt 20 protsenti kogukäibest ning rohkem kui 8 miljonit krooni.

Järgmisel nädalal saavad ettevõtjad KredExist taotlema hakata paindlike tingimustega omakapitalilaenu. Kuni 16 miljoni kroonine omakapitali laen on mõeldud ettevõtjatele, kelle omafinantseeringu määr jääb panga hinnangul liiga madalaks. Võrreldes KredExi senise omakapitali laenuga on väljaandmise tingimused soodsamad – näiteks soodsam ja ajatatud intress, pikem maksepuhkus.

Ettevõtjatele pikaajalise laenuressursi pakkumisega koostöös pankadega alustab KredEx aprilli lõpus ning suvel avaneb ka pankadele täiendava krediidiliini loomise meede.

Pikaajalise laenuressursi pakkumine koostöös pankadega tähendab, et KredEx pakub pankadele pikaajalist ressurssi konkreetsete üksikute projektide finantseerimiseks. Vastava lepingu sõlmimisel ettevõtjaga eraldatakse pangale konkreetsest vajadusest lähtuv ressurss. Pank võtab ettevõtja riski ja vajadusel lisatakse eraldi KredExi tavapärane tagatis ettevõtte riski katmiseks. Laenusumma peaks küündima vähemalt 30 miljoni kroonini ettevõtte kohta.

Täiendava krediidiliini loomisega pankadele eraldab riik 400 miljonit krooni, KredEx laenab rahvusvahelistelt finantsorganisatsioonidelt juurde võimenduseks 800 miljonit krooni ja pakub seega soodsama intressiga krediiti erapankadele ettevõtetele edasilaenamiseks 1,2 miljardi ulatuses. Kokku suunatakse nende kolme meetmega ettevõtjatele kaks miljardit krooni: 1,2 miljardit Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid ja 0,8 miljardit tuleb riigi kaasfinantseerimisest.
 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade,
03.04.2009